4,3 miljoner kronor extra till Norrtälje kommuns skolor och förskolor!

Regeringen skjuter till 4,3 miljoner kronor till Norrtälje kommuns skolor! Det stod klart när skolverket i veckan redogjorde för fördelningen av det nya statsbidraget för en likvärdig skola. Det extra tillskottet kommer ge möjlighet att anställa fler lärare i kommunens skolor.   Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) är nöjd, ”Ett av våra främsta fokus…

Läs mer

Olle Jansson (S) genomför skolturné för ökad trygghet och förbättrade kunskapsresultat

Ordning och reda och lugn och ro i skolan är en förutsättning för välmående elever och goda skolresultat. Samtidigt måste kunskapsresultaten öka ytterligare för att kommunen ska stå starkt på en alltmer kunskapsfokuserad arbetsmarknad. Efter påsk åker Olle Jansson på skolturné för att diskutera dessa frågor med lärare och elever.

Under vecka 15-16 kommer barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) att genomföra en skolturné för att diskutera hur tryggheten, studieron och kunskapsresultaten i kommunens skolor kan bli bättre. Målet är att besöka 6st skolor. Under besöken kommer Olle både att sitta med på lektioner för att se verksamheten på nära håll och hålla möten…

Läs mer

Årsmöte med val av ny styrelse och antagande av kommunalpolitiskt handlingsprogram!

Under lördagen hölls Socialdemokraterna i Norrtälje kommuns årsmöte. Under mötet valdes bland annat ny styrelse, kommunalt handlingsprogram för nästa mandatperiod antogs och miljöpris och Hjalmar Branting-medaljer delades ut. Mitt i allt hanns även med att lyssna på trubaduren Daniel Andersson - ett mycket uppskattat inslag!

Hanna Stymne Bratt omvaldes för två nya år som ordförande. Större delen av övriga styrelsen blir också intakt bortsett från ledmöterna Anders Leander och Poul Ahlgren som tackade för sig och ersattes av Marcus Granström och Sverker Nyman. Som suppleant nyvaldes Anders Lidén. Den nyvalda styrelsen i sin helhet ser ut som följer: Ordförande: Hanna Stymne…

Läs mer

Barn- och skolnämndens ordförande spenderade en arbetsdag på Långsjöskolan

Samverkansstyrets mål är att Norrtälje kommun ska bli en av landets bästa skolkommuner. För att få en bättre bild över hur skolan kan bli ännu bättre följde barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) under gårdagen läraren Amanda Nitschman på Långsjöskolan under hennes arbetsdag. Besöket var på inbjudan av Lärarnas Riksförbund.

De som lämnar grundskolan gör det med allt bättre resultat (om nyanlända som nyss påbörjat sin skolgång i kommunen inte räknas med) och kommunen tar ett stort steg framåt på Sveriges kommuner och landstings (SKL) skolrankning. Kommunens skolor har dock många utmaningar och syftet med det dagslånga skolbesöket var att skaffa sig en bättre bild…

Läs mer
facebook Twitter Email