Aktuellt

Årsmöte med val av ny styrelse och antagande av kommunalpolitiskt handlingsprogram!

Under lördagen hölls Socialdemokraterna i Norrtälje kommuns årsmöte. Under mötet valdes bland annat ny styrelse, kommunalt handlingsprogram för nästa mandatperiod antogs och miljöpris och Hjalmar Branting-medaljer delades ut. Mitt i allt hanns även med att lyssna på trubaduren Daniel Andersson - ett mycket uppskattat inslag!

Hanna Stymne Bratt omvaldes för två nya år som ordförande. Större delen av övriga styrelsen blir också intakt bortsett från ledmöterna Anders Leander och Poul Ahlgren som tackade för sig och ersattes av Marcus Granström och Sverker Nyman. Som suppleant nyvaldes Anders Lidén. Den nyvalda styrelsen i sin helhet ser ut som följer: Ordförande: Hanna Stymne…

Läs mer

Barn- och skolnämndens ordförande spenderade en arbetsdag på Långsjöskolan

Samverkansstyrets mål är att Norrtälje kommun ska bli en av landets bästa skolkommuner. För att få en bättre bild över hur skolan kan bli ännu bättre följde barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) under gårdagen läraren Amanda Nitschman på Långsjöskolan under hennes arbetsdag. Besöket var på inbjudan av Lärarnas Riksförbund.

De som lämnar grundskolan gör det med allt bättre resultat (om nyanlända som nyss påbörjat sin skolgång i kommunen inte räknas med) och kommunen tar ett stort steg framåt på Sveriges kommuner och landstings (SKL) skolrankning. Kommunens skolor har dock många utmaningar och syftet med det dagslånga skolbesöket var att skaffa sig en bättre bild…

Läs mer

Frågor och svar om hemtjänsten

Det har under de senaste dagarna skrivits en hel del i pressen om hemtjänsten. Det har stått om pensionärer som avsagt sig hemtjänst efter höjningen av hemtjänstavgiften och om hemtjänstföretag som går med förlust. Alla som behöver hemtjänst ska vara fullkomligt trygga med att de kan få den hemtjänst de behöver – med detta är…

Läs mer

En måndag med fokus på miljövänlig kollektivtrafik och framtidens vård och omsorg

Denna februarivecka rivstartade med en måndag med fokus på miljövänlig kollektivtrafik, äldrefrågor och framtidens vård och omsorg. Under morgonen besökte vi Nobina tillsammans med riksdagsledamöterna Alexandra Völker (S) och Mathias Tegnér (S) för att höra mer om deras fantastiska satsning på att göra kollektivtrafiken i Norrtälje stad till den första helt elektrifierade. Det är mycket…

Läs mer
facebook Twitter Email