När svensk ekonomi går starkt ska det komma alla till del!

”Vi socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Med denna budget har vi sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Sverige starkare – med fler i arbete, förbättringar av elevers skolresultat och en stärkt välfärd.”. Idag Ulrika Falk tillsammans med…

Läs mer

Ulrika Falk och Hanna Stymne Bratt: Mer samverkan krävs inom vården, inte mindre.

Med Alliansens nya vårdval för de äldre kommer samverkan inom vården försämras, verksamheten bli dyrare och ineffektivare och kopplingen mellan behov och etablering försämras. Vi Socialdemokrater har ett annat förslag, vi vill att vården och omsorgen för våra äldre ska vara samordnad och ske efter den enskildes behov. Det skriver Norrtäljesossarna Ulrika Falk och Hanna…

Läs mer

En budget som kommer alla till del!

När det går bra för Sverige så ska det komma alla till del! Idag presenterade bostadsminister Peter Eriksson regeringens höstbudget i Norrtälje hamn. Stora satsningar på skolan, vården och barnbidragen blandas med exempelvis en jättesatsning på pensionärerna. Detta kommer märkas i vardagen för många Norrtäljebor! Några av regeringens satsningar i korthet: Välfärd Den orättvisa pensionärsskatten…

Läs mer

Skolutveckling en mycket prioriterad fråga!

”Sedan vi tillträdde har vi ökat de budgeterade anslagen till skolan med 96,6 miljoner kronor och nästkommande två år planerar vi att anslå ytterligare 57,5 miljoner kronor. I takt med att antalet elever ökar och kostnader drivs upp är det dock nödvändigt att se över hur pengarna kan användas på bästa sätt”. Det skriver idag…

Läs mer
facebook Twitter Email