Första veckan av skolbesök till ända

Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson genomför just nu en skolturné. Under två veckors tid besöker han olika skolor i kommunen för att se verksamheterna på nära håll och diskutera med lärare och elever om vilka möjligheter och utmaningar som finns och vad politiken kan göra för att tryggheten i skolan ska öka och kunskapsresultaten förbättras ytterligare. Nu är skolturnéns första vecka till ända.

Under veckan har Olle gjort besök på Grindskolan, Grisslehamns skola och Frötunaskolan. Det har blivit besök i många klasser, från förskola till nionde klass, och Olle är övervägande positiv över vad han sett, ”Skolverksamheten har gett ett bra intryck. I de klasser jag fått möjligheten att besöka har det rått lugn och ro och det…

Läs mer

4,3 miljoner kronor extra till Norrtälje kommuns skolor och förskolor!

Regeringen skjuter till 4,3 miljoner kronor till Norrtälje kommuns skolor! Det stod klart när skolverket i veckan redogjorde för fördelningen av det nya statsbidraget för en likvärdig skola. Det extra tillskottet kommer ge möjlighet att anställa fler lärare i kommunens skolor.   Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) är nöjd, ”Ett av våra främsta fokus…

Läs mer

Olle Jansson (S) genomför skolturné för ökad trygghet och förbättrade kunskapsresultat

Ordning och reda och lugn och ro i skolan är en förutsättning för välmående elever och goda skolresultat. Samtidigt måste kunskapsresultaten öka ytterligare för att kommunen ska stå starkt på en alltmer kunskapsfokuserad arbetsmarknad. Efter påsk åker Olle Jansson på skolturné för att diskutera dessa frågor med lärare och elever.

Under vecka 15-16 kommer barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) att genomföra en skolturné för att diskutera hur tryggheten, studieron och kunskapsresultaten i kommunens skolor kan bli bättre. Målet är att besöka 6st skolor. Under besöken kommer Olle både att sitta med på lektioner för att se verksamheten på nära håll och hålla möten…

Läs mer

Årsmöte med val av ny styrelse och antagande av kommunalpolitiskt handlingsprogram!

Under lördagen hölls Socialdemokraterna i Norrtälje kommuns årsmöte. Under mötet valdes bland annat ny styrelse, kommunalt handlingsprogram för nästa mandatperiod antogs och miljöpris och Hjalmar Branting-medaljer delades ut. Mitt i allt hanns även med att lyssna på trubaduren Daniel Andersson - ett mycket uppskattat inslag!

Hanna Stymne Bratt omvaldes för två nya år som ordförande. Större delen av övriga styrelsen blir också intakt bortsett från ledmöterna Anders Leander och Poul Ahlgren som tackade för sig och ersattes av Marcus Granström och Sverker Nyman. Som suppleant nyvaldes Anders Lidén. Den nyvalda styrelsen i sin helhet ser ut som följer: Ordförande: Hanna Stymne…

Läs mer
facebook Twitter Email