Bli medlem!!

http://socialdemokraterna.se/engagera-dig/bli-

Ansluter du dig till vår politik??

-Allas lika värde.

-Ekonomisk utveckling bör fördelas även till mindre bemedlade.

-Utbildning skall ses som gemensam rättighet.

Då bör du bli medlem i socialdemokraterna och hjälpa till att förverkliga  din och vår vision.

facebook Twitter Email