4,3 miljoner kronor extra till Norrtälje kommuns skolor och förskolor!

Regeringen skjuter till 4,3 miljoner kronor till Norrtälje kommuns skolor! Det stod klart när skolverket i veckan redogjorde för fördelningen av det nya statsbidraget för en likvärdig skola. Det extra tillskottet kommer ge möjlighet att anställa fler lärare i kommunens skolor.   Barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) är nöjd, ”Ett av våra främsta fokus under mandatperioden har varit att anställa fler lärare och stärka läraryrket. Detta ger oss större möjlighet till det och det välkomnar vi!”.

Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskola och grundskola och huvudmannen har själv möjlighet att prioritera vilka insatser som bidraget ska finansiera. Bidraget för 2018 kan användas under perioden 1 juli – 31 december.

facebook Twitter Email