Angående de senaste dagarnas skriverier om arvoden i Norrtälje kommun

I måndags kväll valdes nya kommunal- och oppositionsråd i Norrtälje - men allt överskuggades av det nytillträdda högerstyrets lönehöjning.

De senaste dagarna har Norrtälje kommun satts på kartan av helt fel anledningar. Det nytillträdda högerstyrets makabra förfarande har orsakat skador för Norrtälje kommun som fortfarande är svåröverskådliga. Kommunens anseende är allvarligt skadat, politikerföraktet riskerar att öka och tusentals kommunanställda går i dagarna till jobbet med en olustig känsla.

Det är djupt beklagligt. Samtidigt som vi är starkt kritiska mot högerstyrets agerande, så vill vi vara tydliga med att det inte finns några vinnare i den här historien. Vi, alla invånare i Norrtälje kommun, är idag samtliga förlorare när omvärldens kritiska blickar riktas mot oss.

Blickarna som riktas mot oss är dessvärre inte orimliga. I en demokrati är saklig kritik både befogad och nödvändig, och som folkvalda politiker får vi också acceptera att den riktas mot oss som personer. Samtidigt vill vi betona att det är viktigt att den kritiken aldrig går över gränsen och leder till smutskastning, hot eller personliga angrepp. När så sker har det gått alldeles för långt.

Som folkvalda politiker vet vi samtidigt att det är ett extra tungt ansvar som ligger på våra axlar. När du som väljare avlägger din röst så överlåter du under fyra års tid till någon annan att tala och agera i ditt namn, och i ditt intresse. Det är grunden i det demokratiska kontraktet; ett utbyte av förtroende. Det förtroendet och de förväntningarna måste vi politiker hela tiden försöka hedra.

När vår omvärld nu går in i ett osäkert läge så är vi socialdemokrater övertygade om att vad Norrtäljes invånare förväntar sig av oss är ekonomiskt ansvarstagande, och att vi använder varje skattekrona på bästa möjliga sätt. För vår gemensamma välfärd, och för alla som bor här. Vi lovar därför att fortsätta vara en skarp men konstruktiv opposition i Norrtälje, som varje dag försöker hedra det förtroende vi har fått av er väljare.

facebook Twitter Email