Årsmöte med val av ny styrelse och antagande av kommunalpolitiskt handlingsprogram!

Under lördagen hölls Socialdemokraterna i Norrtälje kommuns årsmöte. Under mötet valdes bland annat ny styrelse, kommunalt handlingsprogram för nästa mandatperiod antogs och miljöpris och Hjalmar Branting-medaljer delades ut. Mitt i allt hanns även med att lyssna på trubaduren Daniel Andersson - ett mycket uppskattat inslag!

Hanna Stymne Bratt omvaldes för två nya år som ordförande. Större delen av övriga styrelsen blir också intakt bortsett från ledmöterna Anders Leander och Poul Ahlgren som tackade för sig och ersattes av Marcus Granström och Sverker Nyman. Som suppleant nyvaldes Anders Lidén. Den nyvalda styrelsen i sin helhet ser ut som följer:

Ordförande: Hanna Stymne Bratt. Kassör: Kerstin Bergström. Ordinarie ledamöter: Aleksandar Srndovic, Conny Andersson, Lenneke Sundblom, Margareta Lundgren, Marcus Granström, Kerstin Eriksson och Sverker Nyman. Ersättare: Anders Lidén, Catharina Erdtman, Andreas Hofbauer, Susanne Kjelldal Almqvist, Holger Forsberg och Britt Storm.

Det kommunala handlingsprogrammet för nästa mandatperiod, ”Framtidsplan för Norrtälje kommun: Investeringar för en trygg kommun som håller ihop”, fastställdes även. Det omfattar 15 sidor fyllda med politiska förslag för en tryggare och bättre kommun!

Emma Igelström och Fredrik Reinsson tilldelades arbetarekommunens miljöpris.

Arbetarekommunens miljöpris delades ut till Emma Igelström och Fredrik Reinsson som driver det ekologiska lantbruket Hilariusgården på Väddö och som tillsammans med fyra andra lantbrukare äger Roslagsmjölk. Lantbruken är en förutsättning för Roslagens öppna landskap och Emma och Fredrik har genom den ekologiska inriktningen på sin verksamhet även visat att det är möjligt att producera och distribuera närproducerade ekologiska mejeriprodukter till butiker i Norrtälje och närliggande kommuner.

Ragnar Bergsten, Roger och Bodil Henriksson Berglund tilldelades Branting-medaljen (den sistnämnde postumt).

Varje år delas även ”Hjalmar Branting-medaljen”ut till en eller flera socialdemokrater som gjort en viktig insats för partiet under en längre tid. Syftet med priset är att uppmärksamma personer som arbetat för partiet i Hjalmar Brantings (Socialdemokraternas första partiledare) anda. I år tilldelades priset Ragnar Bergsten, Roger Berglund och Bodil Henriksson (postumt) för deras insatser.

Trubaduren Daniel Andersson uppträdde

Lite nöje hanns även med. Trubaduren Daniel Andersson bjöd på en kort konsert, något som var väldigt uppskattat.

Med en ny styrelse och ett färskt handlingsprogram är vi nu mer redo för valrörelse än någonsin!

facebook Twitter Email