EP-kandidaten Alva Dahn gästade årsmötet

Norrtälje Socialdemokratiska arbetarekommun genomförde sitt välbesökta årsmöte på Folkets hus i Norrtälje den 30 Mars. Utöver sedvanliga årsmötesfrågor diskuterades aktuella politiska frågor och medlemmarna bjöds på underhållning av Malin Berglund.

Europaparlamentsvalet i fokus

Alva Dahn som varit SSU:s ordförande i Stockholms län, och nu kandiderar till EU-parlamentet för Socialdemokraterna var mötets gästtalare. Alva höll ett mycket engagerande tal om vikten av att försvara demokratiska värderingar i Europas länder, och mota bort den framväxande högerextremismen. Många av dagens samhällsproblem kräver gemensamma lösningar och Alva pekade på den stora betydelsen av ett sammanhållet Europa som sätter kontinentens invånares välfärd först och som på riktigt kan göra skillnad i miljö- och klimatfrågorna.

Socialdemokraterna i Norrtälje kommer att ha många aktiviteter under valrörelsen fram till 26 maj.

Brantingmedaljen

Sune Alm tilldelades den fina Brantingmedaljen efter en lång och imponerande politisk gärning. Sune har haft fler än 80 olika förtroendeuppdrag och varit verksam ända sedan Norrtälje kommun bildades på 70-talet, senast som Kommunfullmäktiges ordförande 2014-2018.

Arbetarekommunens styrelse

Hanna Stymne Bratt, ordförande
Aleksandar Srndovic, vice ordförande
Marita Jeansson, kassör
Markus Granström, sekreterare och internationellt ansvarig
Anders Lidén, facklig ledare
Kerstin Ericsson, studieorganisatör
Lenneke Sundblom, medlemsansvarig
Conny Andersson, ledamot
Margareta Lundgren, ledamot
Sverker Nyman, ledamot
Britt Storm, ersättare
Anton Spåre, ersättare
Susanne Kjelldahl Almqvist, ersättare
Holger Forsberg, ersättare
Ingrid Markström, ersättare

Adjungerade till styrelsen
Olle Jansson, valledare, oppositionsråd
Ulrika Falk, kommunala gruppens ordförande, oppositionsråd
Måna Hammad, SSU:s ordförande
Kristina Drotz, kyrkopolitiska gruppens sammankallande

Mötes avslutades med att Kerstin Bergström avtackades med mycket värme efter sin långa gärning som arbetarekommunens kassör.

facebook Twitter Email