Barn- och skolnämndens ordförande spenderade en arbetsdag på Långsjöskolan

Samverkansstyrets mål är att Norrtälje kommun ska bli en av landets bästa skolkommuner. För att få en bättre bild över hur skolan kan bli ännu bättre följde barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) under gårdagen läraren Amanda Nitschman på Långsjöskolan under hennes arbetsdag. Besöket var på inbjudan av Lärarnas Riksförbund.

De som lämnar grundskolan gör det med allt bättre resultat (om nyanlända som nyss påbörjat sin skolgång i kommunen inte räknas med) och kommunen tar ett stort steg framåt på Sveriges kommuner och landstings (SKL) skolrankning. Kommunens skolor har dock många utmaningar och syftet med det dagslånga skolbesöket var att skaffa sig en bättre bild över hur de kan bemötas. ”För mig som skolpolitiker är det väldigt viktigt att alltid ha en bra bild över hur det ser ut på skolorna. Vi politiker kan inte bara styra från kommunhuset utan måste hålla en ständig kontakt med verksamheterna. Därför är det viktigt att få möjlighet att på nära håll följa skolans verksamhet. Vi håller ständigt en kontakt med skolverksamheten via exempelvis öppna möten och dialog med lärare, rektorer, föräldrar och elever och det här är ännu ett led i detta arbete.” säger Olle.

Dagen dominerades av SO-lektioner och på schemat stod upplysningstiden, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och de politiska ideologierna samt hur allt detta hör samman. Dagen gav möjlighet till konstruktiva diskussioner kring skolan, däribland skolutvecklingsprogrammet och den debatt om skolbudgeten som förts. Amanda var positiv till skolutvecklingsprogrammet men framförde att Lärarförbundet ser vissa risker med effektiviseringarna i skolbudgeten. Olle var nöjd med de konstruktiva diskussionerna, ”Att få möjligheter att diskutera skolans utmaningar med skolpersonal är alltid lika viktigt. Det är roligt att få positiva signaler kring skolutvecklingsprogrammet, och samtidigt var det viktigt att få diskutera skolans resurser efter den debatt som varit. Vi skjuter till nära 50 miljoner kronor till skolan, men samtidigt finns utmaningar vad gäller skolans resurser. Det är viktigt att ha en dialog med skolorna så att eventuella utmaningar alltid kan lösas utan att det går ut över kvalitén i undervisningen.”.

facebook Twitter Email