Besök från riksdagsgruppen

Idag hade vi besök från riksdagsledamöterna Åsa Westlund och Alexandra Völker. Hur samverkan mellan olika aktörer används mycket inom vår kommun för att skapa trygghet för invånarna blev något av ett tema för dagen. Under morgonen berättade ”Trygg i Norrtälje kommun” tillsammans med polisen och Nobina om deras gemensamma arbete att skapa trygghet i kollektivtrafiken. Under förmiddagen besöktes Norrtälje sjukhus där personalen bl.a. berättade om deras arbete med dementa som resulterat i en Silviacertifiering samt om deras sätt att organisera arbetet på akutmottagningen för att äldre snabbt ska få rätt insatser utan att hamna mellan stolarna. Tydligt är att den samverkan som sker mellan vård och omsorg genom Norrtäljemodellen ger många positiva effekter!

facebook Twitter Email