Dags att lyft äldreomsorgen

Välfärdens viktiga medarbetare behöver mer än applåder – de behöver satsningar på fler kollegor och bättre arbetsmiljö. Därför lanserar nu regeringen ett omsorgslyft, för att höja bemanningen och stärka utbildningsnivån inom äldreomsorgen.

Den pågående Coronapandemin har visat vilken styrka det finns i det svenska samhället. På kort tid har samhället ställt om; vården har ändrat inriktning, gymnasieskolorna har gått över till distansundervisning, och många svenska medborgare har både visat stor solidaritet och tagit stort ansvar för att följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Samtidigt har Coronapandemin tydliggjort våra brister och tillkortakommanden. Ett sådant blir tydligt när alltmer uppmärksamhet riktas mot landets äldreboenden. Den svenska strategin under pandemin har gått ut på att skydda riskgrupper, och inte minst våra äldre – men alltför många som bor på äldreboenden har drabbats av Corona, och alldeles för många har tragiskt gått bort.

Förklaringarna till detta är många, och kommer behöva utredas grundligt. Men det är uppenbart att de hårt slitande välfärdsarbetarna i äldreomsorgen behöver bättre förutsättningar och fler kollegor med rätt utbildning. Många inom omsorgen är tillfälligt anställda och behöver få bättre kunskaper, mer stabila förutsättningar och tryggare anställningar.

Därför satsar nu regeringen på ett omsorgslyft. Den som vill och behöver utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska får en tillsvidareanställning med lön på heltid, och samtidigt kan personen varva utbildningen med arbetet. Staten går in och finansierar kommunernas kostnader för den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier, och finansierar samtidigt fler utbildningsplatser.

Satsningen omfattar under 2020 och 2021 totalt upp till 10,000 personer, och kostar 2,2 miljarder kronor. Det är ett nödvändigt tillskott för den hårt ansatta äldreomsorgen, som både stärker omsorgen här och nu – och rustar den inför framtiden. Det är inte bara ett sätt att rekrytera ny personal, utan även behålla och höja kompetensen hos de som redan arbetar där.

Välfärdens viktiga medarbetare behöver mer än applåder – de behöver satsningar på fler kollegor och bättre arbetsvillkor. Det kommer vi socialdemokrater alltid att stå upp för. Satsningar på jobb, utbildning och en starkare välfärd är klassisk socialdemokratisk politik. Vi förutsätter nu att det moderatledda styret i Norrtälje kommun välkomnar regeringens satsning och möjliggör att vi tillsammans kan göra äldreomsorgen bättre.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

Olle Jansson (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

Hanna Stymne Bratt (S), 2:e vice ordförande Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg

facebook Twitter Email