Dags att välja ombud till partikongressen!

Nu har du som medlem chansen att rösta fram de du tycker ska representera oss på Socialdemokraternas partikongress den 3 till 7 november 2021 i Göteborg.

Socialdemokraterna i Stockholms län ska totalt välja 29 ombud till kongressen.

Det är du som medlem som bestämmer vilka i din valkrets (vi har sex valkretsar) som ska bli ombud.

Den valkrets som Norrtälje arbetarekommun tillhör ska utse 5 ombud. I vår krets ingår Norrtälje, Solna och Järfälla.

Alla betalande medlemmar har rätt att rösta och det är ett direktval. Det betyder att de kandidater som fått flest antal röster kommer att bli valda som kongressombud.

Såhär röstar du i ombudsvalet:
Omröstningen kommer i år för din valkrets huvudsakligen att ske digitalt via webben genom verktyget EasyVote. Det är även där du kan läsa mer om kandidaterna. Du röstar enkelt och säkert hemifrån genom att legitimera dig med BankID vid röstningstillfället.
1. Gå till EasyVotes hemsida: https://socialdemokraterna.easyvote.se
2. Klicka på ”Logga in” på EasyVotes startsida
3. Logga in med BankID.
4. Om du är med i röstlängden dyker detta upp direkt på första sidan under fliken ”Val att rösta i” efter att du loggat in. Du klickar på ”Valkrets 3” och väljer kandidater enligt instruktionerna i valet. Klicka på ”Rösta”.
4. I rutan ”bekräfta valsedel” klickar du på ”lägg röst”. Din röst är nu lagd och du kan logga ut.

OBS!
• Alla som inte har en e-postadress kommer att få valsedlar hemskickade via post.
• Om du inte kan rösta via EasyVote med BankID så finns det möjlighet för dig att få med valsedlar för poströstning hemskickad för att delta i ombudsvalet. Kontakta då expeditionen på adress:

Norrtälje arbetarekommun
Galles gränd 5
761 30 NORRTÄLJE
Telefonnummer: 070-754 15 13
[email protected]

Observera att omröstningen påbörjas den 3 juni och avslutas den 3 juli.

facebook Twitter Email