De borgerliga partierna vill bilda en minoritetskoalition för att ta över styret i Norrtälje kommun

Vi ser med stor oro på de konsekvenser detta kommer att få för Norrtäljes invånare och företagare, i synnerhet när det gäller minoritetskoalitionens beroende av Sverigedemokraterna.

Under de senaste fyra åren har Socialdemokraterna styrt i ett blocköverskridande samverkansstyre tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet. Vi har ställt om till en stark och hållbar tillväxt i hela kommunen och samarbetat för att lyfta Norrtälje genom bland annat satsningar på skolan, fler hyresrätter, sommarjobbsgaranti för unga och intensifierat trygghetsarbete.

Vårt alternativ till att styra kommunen i minoritet har varit och är fortfarande att samarbeta blocköverskridande för ett stabilt styre av Norrtälje utan inflytande från Sverigedemokraterna. Att ge SD denna makt som vågmästare är inte bra för kommunen eller dess utveckling. Att vara en öppen kommun som respekterar allas lika värde är grunden för demokratin men också grunden för att vara en attraktiv kommun som lockar investeringar och nya människor.

Vi kommer fortsätta driva vår politik för en öppen och tolerant kommun där alla kan känna trygghet och framtidstro. Vi kommer sätta skolan först och arbeta för fler poliser och trygghetsvärdar, en fortsatt expansion med fler bostäder för alla och en bättre äldreomsorg.

facebook Twitter Email