Debatt: Borgerlig politik ligger bakom Tiohundras underskott

I en debattartikel hävdar företrädare för Liberalerna att det ekonomiska underskottet för Tiohundra är regeringens fel. Det är anmärkningsvärt att ett parti som styrt Region Stockholm i 13 år och vars politik lett till stora underskott på i stort sett samtliga sjukhus i länet inte orkar ta ansvar för sin egen politik. Socialdemokraterna är övertygade om att regionen kan och bör göra mer för att rädda den framgångsrika Norrtäljemodellen.

Norrtäljemodellen med integrerad vård och omsorg är en prisbelönt och framgångsrik vårdmodell. Norrtäljes hälso- och sjukvård kan tack vare denna framgångsrika modell uppvisa fantastiska resultat i form av korta väntetider, hög kvalitet och god samverkan. Detta trots att kommunen har en utmanande demografi med en högre andel äldre och högre ohälsotal i jämförelse med regionen i stort. Vi socialdemokrater ser därför med stor oro på det underskott som kommunalförbundet och Tiohundra nu uppvisar efter 13 år med borgerligt styre i Region Stockholm.

Att skylla Tiohundras underskott på ett förslag för ett nytt skatteutjämningssystem som ännu inte börjat gälla är däremot mycket oseriöst av Liberalerna. Socialdemokraterna i Region Stockholm är överens med Liberalerna kring utjämningssystemet och tycker att staten bör ta ett större ansvar för kostnadsutjämningen. Men faktum är att det är borgerlig politik som skapat det stora underskott som vi ser på Tiohundra idag. Det såg vi inte minst under våren, när det moderatledda styret tog bort 13 miljoner från Tiohundras äldreomsorg i ett svep. Någon liknande neddragning skedde inte för privata aktörer.

Vi tycker även att det är magstarkt av Liberalerna att prata om att skatteutjämningen slår mot personalen, samtidigt som deras politik lett till att 350 undersköterskor och 250 läkare varslas till följd av miljardunderskott på Karolinska.

För sjukhusens underskott är ingen slump utan är en direkt konsekvens av det moderatledda styrets politik. Under en lång tid har sjukhusen i regionen, däribland Norrtälje sjukhus, fått nöja sig med marginella resursuppräkningar. Samtidigt har kostnaderna för konsultnotor, byggprojekt och dyra privatiseringar tillåtits skena. Mellan 2014 till 2018 har kostnadsuppräkningen för Tiohundra legat på i genomsnitt 1,1 procent. För en del privata vårdvalsmarknader har kostnadsökningarna tillåtits överstiga 100 procent sedan de infördes. Bara förra året kostade det moderatledda styrets privatiseringar 2,2 miljarder mer än om kostnaderna varit i nivå med den övriga vården i regionen.

Vi socialdemokrater vill prioritera annorlunda. Genom att omfördela resurser från dyra privatiseringsexperiment och konsulter, tillför vi 500 miljoner kronor till sjukhusen i vårt budgetförslag. Detta inkluderar mer pengar till Norrtälje sjukhus. Resurser kan användas för att satsa på bättre villkor och förutsättningar för personalen, så att fler kan och vill jobba inom vården och så att sjukhusen slipper vara beroende av kostsam hyrpersonal. Detta är även avgörande för att komma till bukt med Tiohundras underskott.

Att Liberalerna nu vill tillföra resurser till primärvården är bra, men vi menar att det krävs mer för att skapa en enklare och tryggare nära vård i hela länet. Tyvärr ser vi idag hur förutsättningarna för att bedriva en god primärvård skiljer sig kraftigt åt mellan olika delar av vår region. Därför satsar vi 80 miljoner kronor mer på primärvården än det moderatledda styret i vårt budgetförslag och föreslår även att vårdcentraler med tuffare utmaningar får en större del av kakan.

Från Socialdemokraternas sida vill vi nå en politisk samsyn kring behovet av att rädda Norrtäljemodellen och uppnå en jämlik och nära vård i hela länet. Det förtjänar invånarna i hela Norrtälje kommun.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

Talla Alkurdi (S) oppositionsregionråd Region Stockholm

Hanna Stymne-Bratt (S), 2:e vice ordförande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun

https://www.norrteljetidning.se/artikel/borgerlig-politik-ligger-bakom-tiohundras-underskott

facebook Twitter Email