Debatt: Nya vägval krävs för att framtidssäkra vård och omsorg

Aldrig tidigare har antalet äldre ökat så snabbt som nu. Det är i grunden bra. Det är resultatet av vårt välfärdssamhälle, där vi lever allt längre. Det är en välförtjänt bekräftelse till alla som gör ett fantastiskt arbete inom vård och omsorg. Men det ställer också nya krav på välfärden, inte minst vad gäller dess finansiering.

Under den förra mandatperioden ökade den S-ledda regeringen resurserna med över 35 miljarder, och nu arbetar 100.000 fler i välfärden. Det kommer krävas fortsatta satsningar på välfärden framför skattesänkningar om vi i kommunerna ska klara uppdraget att säkra allas rätt till en trygg vård och omsorg.

Det kommer även att krävas bättre organisatoriska förutsättningar och stor tillit till professionen. Den bästa välfärden skapas genom ständiga innovationer och nya arbetssätt. I Norrtälje har vi goda förutsättningar genom den framgångsrika Norrtäljemodellen med Tiohundra.

Men den senaste tidens utveckling är oroande. Den snåla budgeten som det moderatledda styret antagit för 2019 slår mot kommunens äldre. Socialdemokraterna prioriterade mer resurser till äldreomsorgen i vårt budgetförslag, men det föll i Kommunfullmäktige då även Sverigedemokraterna ville skära ner på välfärden. Äldreomsorgen blir inte heller bättre av att det nya styret drar undan 13 miljoner från Tiohundra med ett klubbslag. Det skapar dessutom ingen trygghet för våra äldre att utförare inom hemtjänsten lämnar sitt uppdrag med kort varsel.

Moderaternas stockholmsfixerade marknadslösningar inom vård och omsorg fungerar inte i en kommun som Norrtälje. Med vår stora yta, där vi bor betydligt glesare, krävs andra lösningar för att garantera alla invånare en trygg vård och omsorg.

Tiden för att på allvar ta diskussionen om framtidens välfärd, och hur vi kan utveckla Norrtäljemodellen för att möta de ökande behoven i vår kommun, är nu. Det är inte marknadskrafternas uppgift, det ansvaret måste vi folkvalda ta gemensamt. Vi Socialdemokrater är beredda att ta det ansvaret, prioritera välfärden, och sätta patienterna och våra äldre framför systemen. Vi hoppas fler partier är beredda att göra detsamma.

Ulrika Falk (S) Oppositionsråd

Hanna Stymne-Bratt (S) 2:e vice ordförande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

facebook Twitter Email