En annan väg för Norrtälje kommun

Vi socialdemokrater vill satsa oss ur krisen, samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Regeringen har därför skjutit till rekordbelopp till Sveriges kommuner och regioner. Här finns nu möjligheter att åtgärda många av de brister som finns inom äldreomsorgen, att anställa fler inom välfärden för att avlasta den överarbetade personalen, eller att investera för fler jobb. Tyvärr möts regeringens satsningar av ett idéfattigt moderatlett styre i Norrtälje kommun.

I spåren av den pågående Coronapandemin finns det stora utmaningar att ta sig an för Norrtälje kommun. Arbetslösheten stiger. Nästan 500 fler är arbetslösa i Norrtälje idag än för ett år sedan. 300 ungdomar mellan 18-24 år är arbetslösa – en ökning med 37% på ett år. Vi ser också hur hårt ansträngd och överarbetad vård- och omsorgspersonalen är, och hur Coronapandemin med all tydlighet har blottlagt de brister som finns inom svensk äldreomsorg.

Det är uppenbart att det finns mycket att göra i efterdyningarna av Coronapandemin. Därför har regeringen skjutit till rekordbelopp till Sveriges kommuner och regioner. Här finns nu möjligheter att åtgärda många av de brister som finns inom äldreomsorgen, att anställa fler inom välfärden för att avlasta den överarbetade personalen, eller att investera för fler jobb.

Tyvärr möts regeringens satsningar av ett idéfattigt moderatlett styre i Norrtälje kommun. När de beskrev sin budget i Norrtelje Tidning så nämndes varken arbetslösheten eller välfärdens utmaningar med ett ord. I det moderatledda styrets Norrtälje så läggs istället pengarna på hög, jobbsatsningarna lyser med sin frånvaro och välfärden får stå tillbaka.

Vi socialdemokrater vill satsa oss ur krisen, samtidigt som vi tar ansvar för ekonomin. Genom att satsa på fler jobb och fler utbildningsplatser kan vi se till att den generation som nu lämnar gymnasieskolan får en bra start på yrkeslivet, och att de som idag står långt från arbetsmarknaden inte hamnar ännu längre ifrån den när arbetslösheten skenar. Därför vill vi genomföra satsningar på sommarjobb för alla ungdomar, anställa fler inom äldreomsorgen, skapa 100 nya yrkesutbildningsplatser och införa kommunala resursjobb för de som står längst från arbetsmarknaden.

Vi vill också göra ett rekordtillskott till skolan för att motverka trenden med sjunkande skolresultat. Vi vill också stärka läraryrket, få fler vuxna i skolan i form av trygghetsvärdar, ta krafttag mot den problematiska skolfrånvaron och rusta upp slitna skollokaler. Vi tillför därför hela 79,5 miljoner till barn och ungas lärande. Det är 20 miljoner mer än det moderatledda styret.

Den sammanhållna vård- och omsorgen, Norrtäljemodellen, har tjänat oss väl i vår kommun under Coronapandemin. Samtidigt ser vi att personalen behöver bättre anställningsförhållanden, fler kollegor och en tryggare miljö för våra äldre. Därför vill vi göra heltid och fast anställning till norm, sätta stopp för alla delade turer och införa en fast omsorgskontakt för alla inom hemtjänsten. Alla har rätt till trygghet – både våra äldre och de som ser till deras omsorg. Därför satsar vi på 78 miljoner till äldreomsorgen, 25 miljoner mer än det moderatledda styret.

Samtidigt tar vi socialdemokrater ansvar för ekonomin. Vi kombinerar ett ansvarsfullt sparande med nödvändiga satsningar för att vår kommun ska bli ännu bättre att leva och verka i. För alla.

Vi erbjuder en annan väg för Norrtälje kommun. En väg där vi tar ansvar för både ekonomi och välfärden. En väg där vi tar hand både om våra äldre och om den personal som ser till deras omsorg. En väg där vi både satsar på fler vuxna i skolan och mer trygghetsskapande åtgärder utanför den. Så skapar vi ett starkare samhälle, och en tryggare kommun.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun
Olle Jansson (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

facebook Twitter Email