En bättre skola för alla barn

Vi vill skapa en bättre skola för alla barn, inte bara för vissa. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan!

Alla barn har rätt till en bra skola. Men skolan i vår region har blivit en marknadsplats där stora skolkoncerners vinster har blivit viktigare än bra lärare och undervisning. Skolan är inte jämlik och alla barn får inte samma möjlighet till en bra skolgång. Det är oacceptabelt.

Vi vill att den enda vinst skolan ska ge är kunskap. Alla skolor ska vara bra skolor, och lärarna behöver både bli fler och avlastas andra uppgifter. I skolan läggs grunden för allas vår framtid. Därför vill vi bland annat:

  1. Anställa fler lärare och fler vuxna i skolan
    Lärarna behöver bli fler, men de behöver också avlastas andra arbetsuppgifter. Därför vill vi se fler lärar- och elevassistenter, men också fler trygghetsvärdar som syns i skolkorridorer och skolgårdar så att lärarna kan fokusera på det de är bäst på: lärande
  2. Rusta våra slitna skollokaler
    Vi har haft ett moderatlett styre i Norrtälje kommun i 20 av de senaste 24 åren. Det syns på våra skollokaler. Många är slitna bortom all räddning. Både barn och elever förtjänar bättre än vattenläckor och flagnande färg på väggarna. Därför vill vi se ett stort program på att rusta upp våra slitna skollokaler.
  3. Gratis skolfrukost och läxhjälp till alla som behöver
    Ska skolresultaten öka behövs det lugn och ro i klassrummen. Alltför många elever äter inte frukost på morgonen. En simpel frukostmacka kan göra mycket för ökad koncentration och fokus i klassrummen. Det har vi sett på andra håll i vår region. Dessutom ska alla elever som behöver det erbjudas läxhjälp.

Skolan ska vara till för eleverna, inte ägarna. Vi vill skapa en bättre skola för alla barn, inte bara för vissa.

/Ulrika Falk, Kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Det här är ett axplock av våra förslag. Vill du lära dig mer om vår politik för en bättre skola och en bättre kommun? Läs då vårt handlingsprogram för 2022-2026!

Vill du bli engagera dig för ett Norrtälje som kan bättre? Bli medlem i Socialdemokraterna idag!

facebook Twitter Email