En budget för ett starkare samhälle och en tryggare kommun

Debatt: Vi socialdemokrater vill bygga ett starkare samhälle och en tryggare kommun, där alla ges likvärdiga möjligheter. Därför vill vi i vårt budgetalternativ stärka skolan och omsorgen, och bygga ett samhälle som både växer och håller ihop.

100 miljoner kronor vill vi tillföra skolan och omsorgen i vår budget, vilket är hela 30 miljoner mer än vad det moderatledda styret tillför.

Vi gör detta för att vår viktigaste prioritet är våra barn och ungas framtid. Varje barn ska lyckas, och varje barn ska ha en lärorik skolgång. Vi gör det också för att vi vill bygga en trygg välfärd i framkant. I Norrtälje kommun ska det vara tryggt både att växa upp och att åldras.

Samtidigt som vårt budgetförslag är fullt finansierat och lämnar ett överskott som kommunen väl kan komma att behöva i en eventuell lågkonjunktur, så innehåller den stora satsningar på välfärden. Vi vill satsa på barn och ungas lärande och att skapa en trygg skolmiljö, för att alla barn ska lyckas nå eller överträffa sina kunskapsmål. Den positiva trend vi har sett i skolresultaten de senaste åren har nu vänt, vilket vi måste motarbeta på alla sätt vi kan. Därför sätter vi skolan och kunskapsresultaten först.

Att investera i klassrummen och i våra lärare räcker dock inte. Barn och unga mår allt sämre, en utveckling vi aldrig kan tolerera. Därför vill vi stärka elevhälsan, vilken får ett rejält tillskott för att motarbeta barn och ungas psykiska ohälsa. Vi vill också bredda och utveckla kulturskolan, som gör ett viktigt jobb för att alla barn och unga som vill har tillgång till en musikalisk och kulturell bildning, oavsett var man bor och oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Så bygger vi ett starkare samhälle som erbjuder alla barn en rättvis start på livet.

Vårat trygga samhälle ska också se till att alla barn och unga får en meningsfull fritid. I vår budget återinför vi en garanti för att alla ungdomar som vill ska få ett sommarjobb. Att få sin första arbetslivserfarenhet är extra viktigt för alla ungdomar vars föräldrar inte har de kontakter som krävs på dagens arbetsmarknad. Alla ungdomar har rätt till en sommar full av möjligheter och att få in en första fot på arbetsmarknaden.

Det moderatledda styrets nedskärningar och undermåliga styrning av vården och äldreomsorgen måste få ett slut. Deras politik är ett svek mot både personalen och kommunens sköra och äldre. Därför skjuter vi till 20 miljoner kronor mer än det moderatledda styret på kommunens äldreomsorg. Våra äldre ska känna sig trygga, och veta att samhället finns där för att ta hand om dem när det behövs.

Norrtälje är samtidigt en växande kommun, med fantastiska förutsättningar för både människor och företag att etablera sig. Vi socialdemokrater vill se till att både tillväxten och bostadsbyggandet fortsätter i hög takt. Vi måste kunna erbjuda alla ett boende som passar dem, allt från hyresrätter till unga, villor till barnfamiljer och trygghetsboenden för äldre. Vårt Norrtälje är ett Norrtälje där alla får utrymme, och där alla har råd att bo.

Norrtälje kommuns tillväxt ska vara hållbar, med ambitiösa mål om att stimulera fler lokalproducerade produkter, minska utsläppen, bygga miljövänligt och göra det enkelt för alla invånare att leva miljö- och klimatsmart. Men för att bygga en trygg kommun som håller ihop, så måste vi också se till att alla får ta del av kommunens tillväxt. Alla människor har samma rättighet till en god välfärd och fungerande infrastruktur, oavsett var i kommunen man bor. Vi vill satsa på att skapa goda förutsättningar både för människor och för företag i hela kommunen.

Socialdemokraternas vision för Norrtälje är lika enkel som den är ambitiös. Vi vill skapa ett Norrtälje som sätter barnen först, som garanterar en trygg välfärd för alla, med en hållbar tillväxt som alla i kommunen får ta del av. Så bygger vi ett starkare samhälle, och en tryggare kommun.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Olle Jansson (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email