En budget som sätter skolan och omsorgen först

Idag presenterade Socialdemokraterna i Norrtälje sin budget för Norrtälje kommun 2020. Det är en välfärdsbudget som skapar ett starkare samhälle och en tryggare kommun, där vi prioriterar stora satsningar på skola och omsorg, och stakar ut en riktning för att få hela Norrtälje kommun att växa och hålla ihop.

Socialdemokraternas budget prioriterar välfärden i hela kommunen. Vi tillför totalt 100 mnkr, 30 mnkr mer än det moderatledda styret, till skolan och omsorgen. Vi vill bygga ett starkare samhälle och en tryggare kommun, och det gör vi genom att satsa på de som behöver det mest.

I Socialdemokraternas Norrtälje sätter vi därför skolan först.
Skolresultaten har tyvärr vänt nedåt efter ett antal års uppgång. Det här måste vi vända. Barn och ungas lärande genom hela skolgången har för oss högsta prioritet. I budgeten tillför vi därför 47,8 mnkr, 10 mnkr mer än det moderatledda styret, till barn och ungas lärande. Vi måste se till att alla elever når, eller överträffar, sina kunskapsmål. Norrtälje ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

För att alla barn och unga ska ha en givande, trygg och lärorik tillvaro vill vi bland annat:
– Förbättra skolresultaten för alla barn och unga
– Gå vidare med nästa steg av skolutvecklingsprogrammet
– Garantera 30 timmars förskola för alla barn, oavsett förutsättningar
– Motarbeta psykisk ohälsa genom att stärka elevhälsan med 3 mnkr
– Bredda kulturskolans utbud genom ett tillskott på 2 mnkr
– Återinföra en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar
– Prioritera en lönesatsning för några av våra viktigaste yrkesgrupper, som barnskötare och fritidspedagoger

Vi vill också skapa en trygg välfärd i framkant. Det trygga samhället ska finnas för dig när du behöver det. Då krävs en välfärd som vi alla känner oss trygga i. När välfärden fungerar och omfattar alla så känner vi en trygghet och växer både som människor och samhälle. Därför tillför vi totalt 52,4 mnkr till äldreomsorgen – 20 mnkr mer än det moderatledda styret.

För att skapa en trygg välfärd för alla i Norrtälje kommun vill vi bland annat:
– Göra kundvalet inom hemtjänsten tryggare och mer långsiktigt för våra äldre, genom att sätta invånarnas behov av omsorg först
– Bryta äldres ensamhet
– Trygga och vidareutveckla Tiohundramodellen
– Jobba mer med förebyggande vårdinsatser och ny välfärdsteknik
– Göra heltid och fast anställning till norm och se till att välfärdsarbetarna får fler kollegor

Vårt tredje huvudområde är hållbar tillväxt och utveckling.
Norrtälje kommun ska fortsätta att växa hållbart och sammanhållet. Vi vill skapa en hållbar tillväxt i hela kommunen, där vi blir fler men också lever hållbart och miljövänligt.

För att skapa en hållbar tillväxt och utveckling vill vi bland annat:
– Bygga fler bostäder, inte minst hyresbostäder, så att alla har tillgång till ett boende de har råd med
– Starta en företagsinkubator som stöttar nystartade företag med deras behov
– Snabba på integrationen genom fler bostäder, arbete, praktik och språkträning
– Göra det enkelt för Norrtälje kommuns invånare att vara miljö- och klimatsmarta

Slutligen vill vi skapa en kommun som håller ihop. Norrtälje kommun ska hålla ihop, och klyftorna mellan människor, orter, stad och land ska minska. För oss är det självklart att hela kommunen ska växa. Det ska vara attraktivt att bo och verka i hela Norrtälje kommun.

För att hela Norrtälje kommun ska hålla ihop och utvecklas så vill vi bland annat:
– Bygga fler bostäder i hela kommunen
– Säkerställa en god välfärd där du bor och lever, med höga krav på kvalitet
– Skapa bra service och infrastruktur i hela kommunen, bl.a. genom fler kontaktcenter, mötesplatser och en snabbare bredbandsutbyggnad

Norrtälje kommun ska vara en kommun som håller ihop, som växer på ett hållbart sätt, där barn och ungas framtid prioriteras, och välfärden finns där för alla som behöver den.
Så skapar vi ett starkare samhälle, och en tryggare kommun.

Läs budgeten i sin helhet här.

facebook Twitter Email