Ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun

I spåren av den ännu pågående Coronapandemin ökar arbetslösheten i Norrtälje kommun, inte minst bland kommunens unga. Därför lanserar Socialdemokraterna nu ett jobbpaket för att återstarta Norrtälje kommun efter pandemin.

Över 1 300 Norrtäljebor är eller har varit korttidspermitterade under 2020. Dessutom är idag över 1 800 Norrtäljebor arbetssökande. Det är nästan 500 personer fler än vid samma tid förra året. Allra värst är det för de unga i vår kommun. 300 unga vuxna i åldern 18-24 år är arbetslösa idag, enlig statistik från Arbetsförmedlingen. Det är 37% fler än vid samma tidpunkt ifjol.

– Vi måste nu kraftsamla som samhälle. Regeringen har med sina stora satsningar på jobben satt kursen. Nu måste även Norrtälje kommun genom offentliga investeringar göra sitt för att skapa fler arbets- och studietillfällen, och göra resan in på arbetsmarknaden för de som nu står utan jobb. Ingen som kan jobba ska behöva gå arbetslös, säger Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun.

Socialdemokraterna vill satsa 20 miljoner kronor på att motarbeta arbetslösheten i Norrtälje kommun, och därmed se till att fler personer i kommuner kommer in på arbetsmarknaden.

– Genom fler yrkesutbildningsplatser, jobb istället för bidrag, en historisk satsning på äldreomsorgen och en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar, så kan vi skapa en kommun som kommer ut starkare på andra sidan Coronapandemin, säger Ulrika Falk (S).

Titta på videon här ovan för att se mer om innehållet i satsningen!

facebook Twitter Email