Ett Norrtälje för alla – Handlingsprogram 2022-2026

Vi Socialdemokrater vet att Norrtälje kan bättre!

En skola som lyfter alla barn, vård efter behov när vi behöver det och en äldreomsorg utan minutscheman – allt det är möjligt i vår kommun. Men det kräver att vi prioriterar och återtar kontrollen över välfärden.

Ökade klyftor, segregation och brottslighet måste bekämpas i alla dess former. Det kräver fler poliser och skärpta straff – men också fler bostäder, jobb och ett bättre samarbete mellan skola och socialtjänst.

Norrtälje ska använda klimatomställningen för att skapa framtidens jobb genom att stödja ny klimatsmart teknik och främja lokal, hållbar konsumtion. På det sättet tryggar vi både jobben och tillväxten samtidigt som vi bidrar till att minska klimatutsläppen.

Vi Socialdemokrater vet att vi blir starkare och tryggare tillsammans. När alla som kan jobba går till jobbet, eleverna lär sig mer i skolan, och när den gemensamma välfärden finns där för den som behöver den. Så skapas ett framgångsrikt och tryggt samhälle. Det vill vi ta ansvar för.

Vi går till val på att skapa ett Norrtälje för alla. Du kan läsa mer om vad vi vill göra i vår vackra kommun här, i vårt handlingsprogram för 2022-2026.

facebook Twitter Email