Ett räddningspaket för sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun

Socialdemokraterna kräver ett stopp på nedskärningarna i sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun. I Norrtälje bedrivs en hyllad sammanhållen sjukvård och omsorg som nu riskeras av det moderatledda styrets politik. Ett räddningspaket krävs för att rädda Norrtäljemodellen och säkerställa en fortsatt god sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun.


I Norrtälje kommun bedrivs effektiv och uppskattad vård och omsorg med hög nöjdhet till en låg kostnad, vilket bekräftas även av den senaste utvärderingen av Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg, KSON. Trots detta så hotas sjukvården och omsorgen, och den sammanhålla vårdmodellen, av det moderatledda styrets nedskärningar.

Sjukvården och omsorgen i Norrtälje kommun styrs gemensamt av de moderatledda styrena i Region Stockholm och Norrtälje kommun. Under de senaste veckorna har vi fått se effekterna av deras nedskärningar inom sjukvården i Region Stockholm, där massuppsägningar av vårdpersonal på Karolinska sjukhuset, Södersjukhuset och Danderyds sjukhus riskerar att slå mot patientsäkerheten.

– Sjukvården i Norrtälje och Stockholmsregionen behöver stärkas med fler anställda, inte färre. Därför föreslår vi socialdemokrater ett räddningspaket för sjukvården. I vårt budgetförslag styr vi om pengar från krångliga vårdval, administration och höga konsultkostnader. På det sättet finansierar vi 500 miljoner kronor extra till akutsjukhusen. Det ger TioHundra och Norrtälje sjukhus bättre ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar att bedriva en trygg och patientsäker vård, säger Aida Hadžialić (S), finansregionråd i opposition.

För 2020 bedöms verksamheten för TioHundra AB kräva ett tillskott motsvarande 100 – 130 mnkr. Redan i år har vi sett början på nedskärningar i form av försämrat måltidsutbud, varslad personal och neddragen verksamhet för TioHundra.

– Det har under hösten blivit känt vilka konsekvenser det moderatledda styrets nedskärningar riskerar att få. Om inget ändras så kommer stora nedskärningar att göras nästa år. För att stärka både vården och omsorgen föreslår vi en ändringsbudget för att trygga Norrtäljemodellen och stoppa nedskärningarna som drabbar både personal, patienter och våra mest sköra äldre, säger Ulrika Falk (S) oppositionsråd i Norrtälje kommun.

facebook Twitter Email