Fel att spara in på äldreomsorgen

"Äldreomsorgen är inte en marknad som vilken som helst. Det får aldrig vara de äldres omvårdnad vi sparar in på", skriver Hanna Stymne Bratt och Ulrika Falk.

I december fattade det moderatledda styret i Kommunalförbundet sjukvård- och omsorg i Norrtälje, KSON, beslut om en ny ersättningsmodell till hemtjänsten. Effekten av det nya ersättningssystemet blir att ersättningen minskar till utförarna, och att fler kunder – de som har hemtjänst mer än nio timmar i månaden – får betala mer.

I veckan som gick kunde vi också se vad det här får för praktiska konsekvenser, när Väddö vård berättade för Norrtelje Tidning att företaget tvingas göra sig av med personal, och oroar sig för den uppskattade verksamhetens framtid.

Socialdemokraterna motsatte sig det här beslutet. Vi anser att omsorgen i Norrtälje kommun behöver bättre finansiering och mer förutsägbarhet, inte sämre arbetsförhållanden och lägre ersättning.

Vi menar att det finns två grundproblem vad gäller vården och omsorgen i Norrtälje kommun:

Till att börja med så är äldreomsorgen underfinansierad. Det moderatledda styrets budget nedprioriterar välfärden, vilket leder till försämringar på flera plan. Att kommunen behöver besluta om en ersättningsmodell som gör det dyrare för brukaren och kunden, och sämre för utföraren, behöver förstås göras för att det moderatledda styret har lagt en för snål budget på välfärdsområdet.

Socialdemokraternas budgetförslag till Norrtälje kommun innehöll 20 miljoner kronor mer till äldreomsorgen än det moderatledda styrets, men tyvärr fick vi inte stöd för den i kommunfullmäktige.

För det andra så är systemet med kundvalet dåligt anpassat till Norrtälje kommuns förutsättningar. Befolkningen i Norrtälje är äldre, har högre ohälsotal och är geografiskt mer utspridd än i resten av Stockholmsregionen. Norrtälje kommun är som bekant en tredjedel av Stockholms läns yta, men är bara 2,6 procent av befolkningen. Vi som bor i Norrtälje kommun bor utspritt, och det är långa resvägar för hemtjänstpersonalen. Hemtjänsten behöver till exempel åka ut till öar utan fast förbindelse. Frågan är om det är rimligt att ha ett system där det åker tre olika hemtjänstbilar på samma färja för att göra samma arbetsuppgifter hos olika personer – på en och samma skärgårdsö.

I Rimbo med omnejd finns en utförare att välja på inom hemtjänsten. I zonen Hallstavik finns två. Det så kallade kundvalet, som är dyrt och kräver mycket administration, kanske har vissa fördelar i Stockholms innerstad – men i Norrtälje kommun är det dyrt och dåligt anpassat.

Vi anser att kundvalet bör ersättas med en modell av upphandlingar och områdesansvar, så att vi får en mer hållbar och förutsägbar hemtjänst. Våra äldre ska inte behöva oroa sig för att en utförare plötsligt lämnar en del av kommunen, och vårdföretagen ska inte behöva oroa sig för att kommunen sparar in på äldreomsorgen. De ska inte behöva göra sig av med personal, eller rentav lägga ner sin uppskattade verksamhet.

Äldreomsorgen är inte en marknad som vilken som helst. Det får aldrig vara de äldres omvårdnad vi sparar in på.

Hanna Stymne Bratt (S), 2:e vice ordförande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

facebook Twitter Email