Förhindra Älmstas växtvärk – utveckla samhällsservicen snarast!

De kommande åren kommer Älmsta- och Väddöborna att bli fler. Det är i grunden väldigt positivt. Men ett samhälle är mer än bara bostäder. Därför måste vi nu våga investera i Älmsta, med en utbyggd förskola, en modern och sammanhållen skola, ett nytt bibliotek och förbättrad samhällsservice. Gör vi inte det riskerar Älmsta väldigt snart att drabbas av allvarlig växtvärk.

Invånarna i Norrtälje kommun blir allt fler, och inte bara i våra största tätorter. Runtom i kommunen väntas befolkningen öka under det närmaste decenniet. Coronapandemin och den nyfunna längtan många svenskar har efter att flytta utanför städerna kan komma att spä på den trenden ytterligare.

Det märks inte minst i Älmsta, där Roslagsbostäder nyligen har byggt 64 lägenheter och det finns stora och omdiskuterade planer på fler hyresrätter alldeles vid Väddö kanal. Ett samhälle är dock betydligt mer än bara bostäder, och att Älmsta och Väddöbygden växer känner även förskolan och skolorna i Älmsta av. Redan i dag är det överfullt på Elmsta förskola. Flera barn har i stället erbjudits plats på andra förskolor, och föräldrar tvingas till att skjutsa sina barn till förskolor i Grisslehamn eller Söderbykarl.

I Älmsta finns även två slitna och eftersatta skolbyggnader, Norrsundsskolan och Elmsta skola. Vi socialdemokrater har länge påpekat att det finns stora vinster med att bygga en ny, modern och sammanhållen F-9-skola vid nuvarande Elmsta skola. Det är därför glädjande att det nu finns bred politisk enighet om att det ska byggas.

I samma veva bör man naturligtvis även bygga ut förskolan som ligger på samma område. Ska de norra kommundelarna vara attraktiva även för barnfamiljer måste det till större och modernare lokaler för både förskola och skola.

Att Älmsta växer innebär inte bara ökade behov av skolplatser. Det är även andra servicebehov som ökar när invånarna blir fler. Därför ser vi socialdemokrater att bygget av en ny, större skolbyggnad vid nuvarande Elmsta skola är ett utmärkt tillfälle att förbättra invånarservicen i Väddöbygden. Varför inte slå flera flugor i en smäll och besluta att inrymma exempelvis både ett kombinerat folk- och skolbibliotek och medborgarkontor i den nya skolbyggnaden?

Genom att inrymma flera samhällsviktiga verksamheter i den nya skolan så kan vi stärka Älmsta som centrum genom att öka utbudet av service och kultur. Den nya skolbyggnaden kan bli ett nav i samhället inte bara för skolbarnen, utan även för andra generationer av Älmsta- och Väddöbor.

Det talas ofta om att hela kommunen ska leva. Det håller vi socialdemokrater med om. Därför tog vi förra mandatperioden initiativ till den lokala utvecklingspengen som bidragit till utegymmet och kanalparken. Vi investerade även i stöd till cykelvägar på landsbygd och gläds åt att den mellan Älmsta och Edeby tar form och gör det möjligt för fler att ta sig fram tryggt till fots.

De kommande åren kommer Älmsta- och Väddöborna att bli fler. Det är i grunden väldigt positivt. Därför måste vi nu våga investera i Älmsta, med en utbyggd förskola, en modern och sammanhållen skola, ett nytt bibliotek och förbättrad samhällsservice. Gör vi inte det riskerar Älmsta väldigt snart att drabbas av allvarlig växtvärk.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun
Olle Jansson (S), oppositionsråd Norrtälje kommun
Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden

facebook Twitter Email