Fortsatta framsteg för Norrtälje kommuns skolor!

Idag publicerades Lärarförbundets årliga rankning över bästa skolkommuner och även om det fortfarande är mycket som behöver bli bättre så visar rankningen att vi på många sätt är på rätt väg! Norrtälje kommun klättrar sammantaget från plats 202 till plats 188 av landets 290 kommuner. Om man gräver i detaljerna ser man flera glädjande framsteg där den mest glädjande gäller elevernas kunskapsresultat. Vad gäller niondeklassarnas genomsnittliga meritvärde (det genomsnittliga kunskapsresultatet) justerat utifrån kommunernas förutsättningar så hamnar Norrtälje kommun på en fin 38e plats av 290, en klättring från plats 64 i fjol. ”Det här är ännu ett bevis på att kunskapsresultaten i Norrtälje kommun går åt rätt håll. Meritvärdet är ju den samlade bedömningen av skolans insats så därför är det här extra roligt.”, säger Olle Jansson, (S) ordförande i barn- och skolnämnden. Fler glädjeämnen finns. Vad gäller nivån på lärarlönerna så ligger Norrtälje kommun på plats 14 av 290, en klättring från plats 36 2017 och vad gäller andelen utbildade lärare hamnar kommunen på plats 138 av 290, en stort hopp fram från plats 208 i fjol.

Det är fortfarande en lång väg att gå innan vi kan titulera oss en av landets bästa skolkommuner men på många sätt är vi alltså på rätt väg! Starkt jobbat alla elever, lärare och skolledare!

Vi socialdemokrater kommer i opposition att kämpa för att det skolutvecklingsprogram med mål och strategier för skolans utveckling som kommunfullmäktige antog 2016 får fortsätta verka nu när vi ser att kommunens skolor gör tydliga framsteg. Vi lovar därtill att kämpa för att resurser till skolan ska prioriteras och kommer aldrig acceptera skattesänkningar så länge skolan behöver mer resurser.

facebook Twitter Email