Ge Norrtäljes ungdomar sommarjobb!

För många ungdomar är ett sommarjobb det första steget in på arbetsmarknaden. I år är det kanske viktigare än någonsin med kommunala sommarjobb, eftersom många unga riskerar att gå miste om det första jobbet på grund av den pågående Coronapandemin, skriver Ulrika Falk och Hanna Stymne Bratt.

Den sommarjobbsgaranti som fanns 2018 när Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styrde kommunen försvann snabbt efter maktskiftet. Det moderatledda styret tillhandahöll endast 202 jobb 2019, och närmare 400 ungdomar fick besviket ta emot ett avslag på sin ansökan.

Det är en mycket olycklig utveckling. Precis som Johannes Salo och Ajla Obradovac i SSU skriver behöver kommunen ta ett ansvar för sommarjobben. I år ser det inte bättre ut i prognoserna på antalet sommarjobb – det moderatledda styret verkar bara få fram knappa 70 arbetstillfällen. Samtidigt är det kanske viktigare än någonsin med kommunala sommarjobb.

Tiohundra och andra vårdgivare har beslutat att inte ta emot sommarjobbare inom äldreomsorgen på grund av den rådande Coronapandemin. Det är förståeligt. Samtidigt är det många andra jobb inom restaurang- och besöksnäring som har försvunnit och där unga inte kommer att kunna jobba under sommaren. Istället för att få viktiga erfarenheter och en egen inkomst kan det tyvärr leda till att många ungdomar i kommunen går sysslolösa under sommaren. Det ökar inte tryggheten i Norrtälje kommun. Därför menar vi Socialdemokrater att det är extra viktigt att kommunen kreativt anordnar fler och nya typer av sommarjobb under rådande omständigheter.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har avsatt 180 miljoner kronor för att kommuner ska kunna ge fler sommarjobb till ungdomar. Det räcker till att finansiera ungefär 60 av de knappa 70 sommarjobb som kommunen har fått fram. Det är bra att regeringens tillskott används i Norrtälje. De underlättar i denna svåra situation, men vi behöver även återgå till ett läge där sommarjobb för unga är en naturlig del av kommunens arbete. Där ingen ung lämnas efter och står utan jobb på sommaren.

Fler sommarjobb förbättrar ungdomars framtida möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och bidrar positivt till sysselsättningen i kommunen. Vi vet sedan tidigare ekonomiska kriser att när ungdomsarbetslösheten stiger så sviker också framtidstron hos många unga. Vi vet också att det första sommarjobbet är extra viktigt för de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden – de unga vars föräldrar inte har de kontakter som krävs för att hjälpa sina tonåringar med ett första sommarjobb. Därför är en satsning på sommarjobb en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för framtiden.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Hanna Stymne Bratt (S), 2:e vice ordförande socialnämnden

facebook Twitter Email