Vårt löfte: Gör om 639 till komfortbuss

Socialdemokraterna vill göra om busslinje 639 som trafikerar Hallstavik – Rimbo – Stockholm till en komfortbuss likt busslinje 676.

För Norrtälje är busslinje 676 en enorm succé. 676 trafikeras av dubbeldäckare med Wi-Fi och möjlighet att arbeta på bussen. Vi socialdemokrater vill ta nästa steg och starta en sådan ”komfortbusslinje” genom att göra om busslinje 639 som går Hallstavik – Rimbo – Stockholm. Det här busskonceptet är väletablerat och populärt i Norrtälje, och för att busstrafiken ska vara ett möjligt alternativ för många behöver man kunna arbeta på bussen.

Hela Norrtälje behöver ta del av förbättrad kollektivtrafik. Det är dags att ta det populära konceptet med buss 676 vidare och göra om 639:an till en komfortbusslinje, säger Aida Hadzialic (S), kandidat till finansregionråd i Region Stockholm.

När allt fler väljer att flytta ut från Stockholm så behöver vi underlätta för människor att bo och verka i hela kommunen. Busslinje 639 har idag över 70 hållplatser och går igenom Norrtälje kommuns näst största och tredje största ort, Rimbo och Hallstavik.

Ska fler kunna bo i alla delar av Norrtälje kommun och dessutom välja kollektivtrafiken så behöver vi ha moderna och täta busslinjer. Genom att göra om busslinje 639 så kommer även Rimbo och Hallstavik ha riktigt bra busslinjer in till Stockholm, säger Ulrika Falk (S), kandidat till Kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje.

Efter att kommunen under många år har drivit på för förbättringar av linje 639, utan att få gehör från M-styret i regionen, är vi glada över det handslag som S i regionen och kommunen har. En röst på Socialdemokraterna är en röst för nya komfortbussar!

facebook Twitter Email