Investeringar för en sammanhållen kommun

Idag presenterade samverkansstyret budgeten för 2018. Det går bra för kommunen just nu och vi väljer i detta läge att investera för ett ännu bättre Norrtälje kommun.  ”Norrtälje kommun växer och utvecklas och vi använder nu det goda ekonomiska läget till att investera för att stärka den utvecklingen. Det handlar bland mycket annat om att satsa på fler lärare, fler bostäder och en trygg och pålitlig vård och omsorg.” säger Ulrika Falk.

Bland satsningarna finns en ny skola i Rimbo och flera nya förskolor. Samtidigt fortsätter arbetet med att vidareutveckla kommunens skolor i enlighet med det skolutvecklingsprogram som samverkansstyret tidigare genomdrivit. ”Med fokus på barn och unga och en kommun som håller ihop levererar vi Norrtälje kommuns modernaste budget hittills!” säger barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson.

Klicka här för att läsa mer om budgeten här.

facebook Twitter Email