Jobb, välfärd och framtidstro – Socialdemokraternas budget för Norrtälje kommun 2021

Norrtälje står inför stora utmaningar i sviterna av den ännu pågående Coronapandemin. För att bygga ett starkt samhälle och ge framtidstro till de som hamnat långt från arbetsmarknaden så krävs det en ny inriktning för kommunen. Idag presenterar vi socialdemokrater hur vi kan skapa ett Norrtälje som kommer starkare ut på andra sidan Coronapandemin.

Vi Socialdemokrater prioriterar en budget för jobben och för välfärden. Vi vill att Norrtälje ska vara en trygg kommun som håller ihop, som prioriterar hållbar tillväxt och utveckling, som investerar i våra barns framtid, och som erbjuder en välfärd i framkant för alla invånare.

Socialdemokraterna satsar totalt 157,5 miljoner på att stärka Norrtälje kommuns skolor och äldreomsorg. Det är 53,5 miljoner mer än vad det moderatledda styret satsar på välfärden, och motsvarar en budgetökning på 7,1% för skolan och 6,7% för äldreomsorgen. Det gör vi genom att satsa på fyra områden:
– Barn och ungas framtid
– Jobb, tillväxt och utveckling
– En välfärd i framkant
– En trygg och sammanhållen kommun

I Socialdemokraternas Norrtälje sätter vi skolan först. Vi kan tyvärr se att den negativa trenden med sjunkande skolresultat fortsätter. Det måste vi vända. Vi behöver också arbeta för att stärka läraryrket, få fler vuxna i skolan, se till att inga barn har problematisk skolfrånvaro och rusta upp de slitna skollokalerna. Vi tillför därför 79,5 miljoner till barn och ungas lärande. Det är 20 miljoner mer än det moderatledda styret. Vi är inte nöjda förrän Norrtälje har blivit en av Sveriges bästa skolkommuner.

För att alla elever ska ha en trygg och lärorik skolgång så vill vi bland annat:
– Förbättra skolresultaten för alla unga
– Införa trygghetsvärdar, för en tryggare skolmiljö för alla elever
– Stärka läraryrket, så att lärarna ges rätt förutsättningar för sitt pedagogiska arbete
– Rusta upp kommunens alltför slitna skollokaler
– Stärka elevhälsan med 4 miljoner, bland annat för att starta ett uppsökande närvaroteam
– Införa rätt till 30 timmars pedagogisk förskola för alla barn
– Återinföra en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar
– I samverkan med det lokala näringslivet starta en sommarjobbsmässa

Arbetslösheten stiger i spåren av den pågående Coronapandemin. Därför behöver vi ta krafttag för att erbjuda studie- och arbetsmöjligheter för alla invånare. Samtidigt behöver vi fortsätta utveckla kommunens klimatarbete, och se till att alla invånare har tillgång till bostäder de har råd med.

För att erbjuda jobb, tillväxt och utveckling för alla så vill vi bland annat:
– Satsa på ett jobbpaket för 20 miljoner, för att skapa fler yrkes- och studiemöjligheter för alla invånare
– Införa kommunala resursjobb, så att de längst från arbetsmarknaden får en väg tillbaka in i arbete
– Öppna 100 nya utbildningsplatser inom yrkesutbildningen
– Bygga fler bostäder, inte minst hyresbostäder, så att alla har tillgång till ett boende de har råd med
– Starta en företagsinkubator som stöttar nystartade företag med deras behov
– Bygga en solpanelspark för att öka produktionen av förnybar energi
– Snabba på integrationen genom fler bostäder, arbete, praktik och språkträning
– Göra det enkelt för Norrtälje kommuns invånare att vara miljö- och klimatsmarta

Det trygga samhället ska finnas där för dig när du behöver det. Det ska vara lika tryggt att växa upp som att åldras i Norrtälje kommun. Samtidigt har Coronapandemin blottlagt de brister som finns inom den svenska välfärden. Vi vill därför satsa på ett äldreomsorgslyft, så att alla kan känna trygghet vid ålderdomen.

För att säkerställa en välfärd i framkant för alla invånare vill vi bland annat:
– Anställa fler undersköterskor i äldreomsorgen
– Erbjuda alla anställda inom äldreomsorgen en möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde under betald arbetstid
– Trygga och vidareutveckla Norrtäljemodellen
– Bryta äldres ensamhet
– Införa en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten
– Göra heltid och fast anställning till norm, och sätta stopp för alla ofrivilligt delade turer

Slutligen vill vi skapa en trygg kommun som håller ihop. Norrtälje kommun ska hålla ihop, och klyftorna mellan människor, orter, stad och land ska minska. För oss är det självklart att hela kommunen ska växa, och att alla ska känna trygghet.

För att hela Norrtälje kommun ska hålla ihop och vara tryggt så vill vi bland annat:

– Bygga fler bostäder i hela kommunen
– Säkerställa en god välfärd där du bor och lever, med höga krav på kvalitet
– Skapa bra service och infrastruktur i hela kommunen, bl.a. genom fler kontaktcenter, mötesplatser och en snabbare bredbandsutbyggnad
– Införa en trygghetsfond, så att föreningar kan ansöka om medel till trygghetsskapande aktiviteter
– Anställa fler fältassistenter som bidrar till ökad trygghet i offentliga miljöer

Du kan givetvis läsa hela Socialdemokraterna i Norrtälje kommuns budget för 2021 här.

facebook Twitter Email