Jytte Guteland och Ulrika Falk om EU-valet i Norrtelje Tidning

Jytte Guteland, europaparlamentariker och tredje namn på Socialdemokraternas lista till EU-valet, och Ulrika Falk, oppositionsråd i Norrtälje kommun, skriver i veckan i Norrtelje Tidning om varför det är så viktigt att rösta i EU-valet. Nedan följer hela texten!

EU bildades för att föra människor närmare varandra. Handel och utbyte mellan länder har gjort att Europa utvecklats och att människor kan leva i fred och frihet.

Det europeiska samarbetet står upp för demokratin, ökar vår gemensamma säkerhet och bidrar till vårt välstånd. Och framförallt erbjuder det europeiska samarbetet en plattform för att möta de stora utmaningar vi alla har gemensamt – inte minst klimatförändringarna.

Men grunden som EU vilar på är hotad. Högerextrema krafter blir allt starkare runtom i Europa. Stöveltrampen vi hör är inte längre bara det dova ekot från historieböckerna. I Ungern angrips medierna, fackförbunden och akademin. I Polen undermineras rättsstaten. I flera länder vill konservativa och högerextrema krafter inskränka aborträtten.

Mer än någonsin behöver vi ett EU som har kraft att stå emot dem som hotar alla människors lika värde och rättigheter. För att gå med i EU ställs det höga krav på mänskliga rättigheter, rättsväsendets oberoende och att man skyddar minoriteter. Det finns däremot inga fungerande mekanismer för att motarbeta en radikalisering när länder väl är medlemmar i unionen. Det här vill vi socialdemokrater ändra på.

Vi går till val på att skärpa kraven på alla medlemsstater att respektera de mänskliga fri- och rättigheterna – annars riskerar man indragen rösträtt i rådet eller uteblivet EU-stöd. I ett socialdemokratiskt EU ska du inte kunna underminera mänskliga rättigheter samtidigt som du får miljarder i ekonomiskt stöd.

Vi vill också granska tillståndet för demokratin och rättsstatens principer i EU:s alla medlemsländer. EU borde fungera som vilken förening som helst. När du går med så binder du dig att följa vissa regler – även efter att du blivit medlem. Det är helt enkelt sunt förnuft.

Men Sverige och EU står inför fler utmaningar. Under 2018 och 2019 har vi i Norrtälje kommun blivit abrupt påminda om att klimatförändringarna inte är något som hör till framtiden. Klimathotet är här nu. Förra sommarens skogsbränder och torka påverkade oss alla; inte minst jordbrukarna i kommunen. Brunnar sinade och vattenbristen var akut. Och stormen Alfrida i början av året ser man fortfarande spåren av runtom i kommunen.

Klimatförändringarna måste mötas, men vi kan inte möta dem ensamma. Kostnaden och ansvaret för klimatomställningen ska inte ligga på den enskilde, på glesbygden eller på människor med låga inkomster. Det är bara tillsammans vi kan klara klimatomställningen.

Omställningen mot det fossilfria samhället måste ske på bred front. Samma regler bör gälla alla i EU, både länder och företag. Vi vill införa skärpta sanktioner mot företag som inte lever upp till EU:s miljökrav, se fler nattåg ut i Europa, fasa ut plastprodukter och framförallt – driva på för att EU:s klimatmål om noll nettoutsläpp av växthusgaser ska nås senast år 2050.

Socialdemokraterna vet vad vi i Sverige är kapabla till när vi väl bestämmer oss. När vi väl gör något tillsammans. Vi bekämpade fattigdomen i vårt land, byggde ett utbildningssystem för alla, skapade en sjukvård som utgår från människors behov, inte deras förmåga att betala.

Tillsammans byggde vi landet. Tillsammans kan vi möta klimatutmaningarna, och överkomma dem.

Men detta kommer inte ske om högern, eller de högerextrema, får kontrollen i EU. Då kommer hoten ignoreras, och både klimatomställning och demokrati får stå tillbaka.

Så glöm inte att rösta den 26 maj. För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism.

Jytte Guteland, europaparlamentariker (S)

Ulrika Falk, oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email