Magdalena Andersson och Erika Ullberg på besök för att studera Norrtäljemodellen!

Idag var finansminister Magdalena Andersson och Socialdemokraternas förstanamn i landstinget Erika Ullberg på besök i Norrtälje för att studera fördelarna med den samordning av vård och omsorg som sker genom Norrtäljemodellen. Erika Ullberg besökte först Familjens hus där de flesta mottagningarna för barn och unga är samordnade under ett och samma tak vilket förbättrar stödet och kvalitén för familjerna. Därefter fortsatte besöket till Norrtälje sjukhus där finansministern anslöt. Där var fokus hur Tiohundra genom Norrtäljemodellen framgångsrikt arbetar för kortare väntetider och bättre omvårdnad för de äldsta och sköraste patienterna på akutmottagningen och för att inga färdigbehandlade ska behöva ligga kvar på vårdavdelningarna.

De nya lösningar för en trygg och tillförlitlig vård och omsorg som åstadkoms genom Norrtäljemodellen drar till sig ett stort intresse från övriga landet och vi socialdemokraterna lovar att fortsätta satsa på att vidareutveckla denna modell.

facebook Twitter Email