Mer resurser till välfärden i Norrtälje kommun

För oss socialdemokrater går välfärden alltid först. Den är grunden i ett starkt och tryggt samhälle. Men behoven i välfärden är också stora. Därför tillför regeringen tillsammans med januaripartierna nu 5 miljarder till välfärden. För Norrtälje kommun innebär det ett tillskott på 21,2 miljoner redan i år.

Välfärden möjliggör lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi. Den ger sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Det är grunden för ökad jämlikhet och rättvisa.

Men en utmaning är att vi lever allt längre, det föds fler barn och befolkningen växer. Det är en positiv utveckling, men innebär också att samhället och välfärden ställs inför stora utmaningar. Redan i budgeten för 2020 gjorde vi stora tillskott till välfärden. Men för att upprätthålla en hög kvalitet i välfärden behöver kommunsektorn ytterligare tillskott för att säkerställa allas rätt till vård, utbildning, omsorg och andra välfärdstjänster.

I Norrtälje kommun får vi alltså 21,2 miljoner kronor med regeringens förslag. Dessa pengar vill vi Socialdemokrater använda till att stärka äldreomsorgen, så att våra välfärdshjältar får fler kollegor och rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt viktiga jobb.

Till skillnad från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna så menar Socialdemokraterna allvar med våra investeringar i välfärden. De säger att de vill ge kommunerna mer – samtidigt som de vältrar över fler kostnader på kommunerna. Ett tydligt exempel är att skära ned på olika arbetsmarknadsinsatser med flera miljarder. Bland annat genom att minska anslaget för extratjänster. Förslag som kommer att leda till ökade kostnader för försörjningsstöd i kommunerna. Sammantaget leder deras förslag inte till något annat än en svagare välfärd.

För att trygga människors tillgång till en bra vård, skola och omsorg i hela landet krävs riktiga investeringar. De faktiska medel som nu tillförs Norrtälje kommun vill vi använda för att stärka välfärden och äldreomsorgen. Så bygger vi ett starkare samhälle och en tryggare kommun.

Ulrika Falk (S) Oppositionsråd

facebook Twitter Email