Smart vård och miljöinnovationer i fokus när Norrtälje fick besök av ministertrio

Norrtälje kommun ligger på flera sätt långt fram vad gäller smart vård och miljöinnovationer. Detta var temat då kommunen idag fick besök av näringsminister Mikael Damberg, socialminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Besöket inleddes med en snabb presentation av kommunens elbilpool som både tjänstemän och invånare kan nyttja. Färden gick sedan – i elbil – till Tiohundras äldreboende Ängsgården för att ta del av deras matmodell ”från kök till bord”. Denna modell låter de boende i förväg beställa hur mycket av varje komponent i en måltid de vill ha. Detta förbättrar både måltiden för den äldre och får positiva miljöeffekter eftersom mängden spill minskar kraftigt. Efter information om denna matmodell och om den samverkan mellan vård och omsorg som sker genom  Norrtäljemodellen åt ministrarna lunch tillsammans med de boende i det fantastiska sommarvädret på Ängsgårdens uteplats, något som var uppskattat både av de äldre och ministrarna.

Därefter gick färden till Campus Roslagen där studenter berättade hur det är att bo på och studera vid Campus. Hur effektivt yrkeshögskoleutbildningarna leder till arbete var något som många framhöll som positivt – alla studenter i rummet hade redan anställningar klara. Efter diskussionen med studenter gavs en presentation av de nya energieffektiva studentlägenheterna som ska byggas på Campus med hjälp av regeringens stöd. Även besök på ”Utvecklingscentrum för vatten” som bedriver sin verksamhet på Campus Roslagen hanns med. De berättade om deras arbete med att säkerställa rent vatten.

Dagen avrundades med ett besök på Norrtälje sjukhus. Där lades först fokus på det framstående arbetet med att ta hand om dementa som gett en sjukhuset en ”Silviacertifiering”. Exempelvis specialutbildas all personal som tar hand om dementa. Därpå besöktes även akutmottagningen och lättakuten i syfte att ta del av de fördelar som uppnås genom den samordning som finns mellan vårdenheter och mellan vård och omsorg genom Norrtäljemodellen. Denna samordning gör vårdbesöken smidigare för patienten och förhindrar att människor kommer i kläm på grund av att vårdenheter eller vården och omsorgen kommunicerar för dåligt eller skjuter över ansvar på varandra. Bra för invånarna!

facebook Twitter Email