Nedskärningar på äldreomsorg slår hårt mot Tiohundra och Norrtäljemodellen

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutade på gårdagens sammanträde att sänka ersättningen till Tiohundra AB med 5% - motsvarande 13 Mkr – för dess äldreboenden. Däremot sker ingen sådan sänkning för de privata aktörerna på marknaden. ”Att rikta sig specifikt mot Tiohundra riskerar att urholka hela den framgångsrika Norrtäljemodellen”, säger Ulrika Falk (S), oppositionsråd.

De sammanlagt tio äldreboenden som drivs i Tiohundras regi inom Norrtälje kommun står nu inför en sänkt ersättning med totalt 13 miljoner kronor.

Hanna Stymne Bratt (S), 2:e vice ordförande KSON:
– Det är mycket bekymmersamt att Moderaterna väljer att genomföra besparingar på Tiohundras äldreboenden. Vi motsätter oss denna besparing som riskerar att slå hårt mot både personal och våra äldre.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd:
– Detta är inget som Moderaterna har pratat högt om i valrörelsen, eftersom de vet att invånarna både är emot nedskärningar inom vård- och omsorg och försämrade villkor för Tiohundra. Men nu ser vi resultatet av deras politik. Nedskärningar inom äldreomsorgen drabbar våra äldre hårt. Att rikta sig specifikt mot Tiohundra riskerar dessutom att urholka hela den framgångsrika Norrtäljemodellen. Jag tycker väljarna förtjänar ett tydligt svar från Moderaterna om vilka konsekvenser deras nedskärningar får för vården och omsorgen i vår kommun, och hur de ser på Norrtäljemodellens framtid.

facebook Twitter Email