Norrtälje ska bli Sveriges tryggaste kommun!

 

Norrtälje är idag Stockholmsregionens tryggaste kommun, men det är inte vi socialdemokrater nöjda med. Alla former av kriminalitet begränsar människors frihet. En otrygg människa är inte en fri människa. För oss är det självklart att alla människor ska kunna känna sig trygga – i hemmet, på jobbet, på fritiden.

Därför är vårt mål att Norrtälje ska bli Sveriges tryggaste kommun. Det uppnår vi bara genom att bekämpa både brotten och brottens orsaker. Därför vill vi se både hårdare straff och fler poliser – men också fler förebyggande och uppsökande insatser.

I Norrtälje har vi unika förutsättningar för att lyckas med vårt mål. Vi har fantastiska frivilliga krafter, ett unikt paraply i form av Trygg i Norrtälje kommun (TiNK), en välfungerande elevhälsa och gott samarbete med polisen.

Tyvärr så har det moderatledda styret kraftigt dragit ned på det förebyggande arbetet under de senaste fyra åren. Exempelvis så har det mobila skolteamet försvunnit, strategen mot våld i nära relationer har sagts upp p.g.a. besparingar och socialtjänstens resurser är helt otillräckliga.

För att göra Norrtälje till en tryggare kommun vill vi satsa stort på tre områden:

1. Trygga gator och torg

 • Gemensamma trygghetsinventeringar av offentliga miljöer
  – Varje gata, park och torg ska vara trygg – görs tillsammans med med polis, kommun, fastighetsbolag och lokalinvånare
 • Fler fältassistenter och fritidsledare
  – Samhället måste synas dag som kväll
 • Fler övervakningskameror på våra mest otrygga platser
  – För att stävja brottslighet och öka tryggheten

2. Uppsökande och förebyggande arbete

 • Fler vuxna i skolan
  – Exempelvis trygghetsvärdar och elevassistenter så att våra skolor är trygga miljöer för både elever och personal
 • Ett uppsökande närvaroteam
  – Alla ska gå i skolan, och inga ungdomar ska hamna på glid
 • Ökat stöd till föreningslivet och fritidsaktiviteter för ungdomar
  – Ett tryggare samhälle bygger vi tillsammans med alla frivilliga krafter i vår kommun

3. Trygga hem

 • Långsiktiga förutsättningar för tjej- och kvinnojouren
  – Alla våldsutsatta ska få rätt stöd
 • Återinför en strateg mot våld i nära relationer
  – Vi måste prioritera det förebyggande arbetet, inte minst mot de unga
 • Samarbete över kommungränser för stadigvarande boende
  – Norrtälje ska ta ledartröjan och aktivt söka samarbete med andra kommuner för att lösa stadigvarande boende, och Roslagsbostäder ge förtur till våldsutsatta

Trygga hem, trygga gator och torg, och ett aktivt förebyggande arbete. Så skapar vi en tryggare kommun för alla våra invånare.

Vill du vara med oss i kampen för ett tryggare Norrtälje? Tror du också att vi bara kommer åt brottsligheten om vi samtidigt angriper brottens orsaker?

Bli medlem i Socialdemokraterna – tillsammans kan vi skapa ett starkare samhälle!

Läs mer om vad vi vill göra i Norrtälje kommun i vårt handlingsprogram för 2022-2026: Ett Norrtälje för alla.

facebook Twitter Email