Nu krävs handling för att få ordning på skolkrisen!

Som ett monument över det moderatledda styrets misslyckande fortsätter bygget av Engelska skolan vid Estunavägen i Norrtälje - trots att skolan fått nej. Moderaterna la alla ägg i en korg, tvingade bort en skola, och fick i gengäld ingen skolverksamhet alls. Nu krävs handling för att få ordning på krisen med skollokaler i Norrtälje kommun!

Inte ens hälften av alla friskolor som vill starta upp i Sverige får grönt ljus av Skolinspektionen. Den absolut vanligaste orsaken är att man inte kan visa upp att skolan kommer ha tillräckligt många elever för att klara sin budget. Hela 30 skoletableringar stoppades av den anledningen ifjol. Det bör därför inte ha kommit som en enorm chock att Skolinspektionen nyligen sa nej till Internationella Engelska Skolans etablering i Norrtälje stad av just den anledningen.

Ändå har förberedelserna på platsen, vid Estunavägen i centrala Norrtälje, länge varit i full gång. En ny, stor skollokal är på väg att byggas, men skolan som skulle fylla lokalerna har alltså stoppats. Som grädde på moset fanns här fram tills alldeles nyligen en uppskattad, välfungerande skolverksamhet – Montessoriskolan – som tvingats bort från platsen.

Som ett monument över det moderatledda styrets misslyckande fortsätter bygget. Moderaterna la alla ägg i en korg, tvingade bort en skola, och fick i gengäld ingen skolverksamhet alls.

Samtidigt vet vi att det behövs fler skolplatser i Norrtälje stad. Under de kommande tio åren kommer det att behövas 1 500 nya grundskoleplatser i staden, enligt kommunens prognoser. Redan idag trängs alltför många elever in i dyra, tillfälliga paviljonglösningar och gamla, undermåliga lokaler. Under mandatperioden har vi flera gånger påpekat att det behövs beslut här och nu – men det moderatledda styret har suttit på händerna och hoppats att IES ska lösa deras problem.

Det beklär en inte att citera sig själva, men för snart ett år sedan skrev vi socialdemokrater så här i Norrtelje Tidning: ”Med allt fokus på att tillgodose IES önskemål lägger det moderatledda styret alla ägg i en korg. Man spelar ett väldigt högt spel; skulle IES etablering misslyckas så finns det ingen annan plan eller lösning för att få fram fler skolplatser”. Här står vi nu, med ett moderatlett styre som inte tagit sitt ansvar och en mer eller mindre akut skolsituation som behöver lösas. Men vi socialdemokrater är inte intresserade av pajkastning; vi är intresserade av att lösa situationen för våra invånare.

En uppenbar sådan lösning är att kommunen – som ju har som lagstadgad uppgift att erbjuda skolplatser åt alla barn – faktiskt startar upp en egen skola på platsen. För det krävs inga godkännanden eller långa processer hos Skolinspektionen. Vi har ett uppenbart behov och (snart) en modern skolbyggnad; varför inte fylla den med en skola vi driver själva?

Samtidigt är en ny skola vid Estunavägen inte en ensam lösning på Norrtälje kommuns stora behov av fler skolplatser. Norrgärdsskolan, för att nämna ett exempel, behöver modernare och större lokaler. Dessutom väntar vi socialdemokrater fortfarande på att det moderatledda styret ska trycka på knappen och komma i gång med bygget av en ny, sammanhållen F9-skola i Älmsta. Ritningar finns, det är besluten som saknas.

Det här är varken tiden för pajkastning eller för att sitta på händerna. Det här är tiden för handling. Vi uppmanar det moderatledda styret att komma till skott med det.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

Olle Jansson (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden

facebook Twitter Email