Nytt S-förslag kan ge 10 miljoner till Norrtäljes besöksnäring

Socialdemokraterna i riksdagens näringsutskott föreslår en tillväxtpeng. Idén är att stärka hela landets utveckling där turismen kan vara med och bidra till investeringar för tillväxt och satsningar i den lokala orten. För Norrtälje kommun skulle en tillväxtpeng kunna innebära närmare 10 miljoner kronor som skulle kunna gå till att förbättra kommunens turismutbud och infrastruktur.

Besöksnäringen är en stor tillgång och skapar arbetstillfällen runt om i hela landet – så även i Norrtälje kommun. Nu presenterar Socialdemokraterna en politisk idé för att besöksnäringen ska kunna stärka tillväxten i landet än mer.

– Hela landet ska leva och utvecklas. Med en tillväxtpeng på gästnätter kan kommunerna tillsammans med besöksnäringen stärka den lokala tillväxten. Det ger både resurser för att göra nödvändiga investeringar och underhåll på infrastruktur, så som vägar, leder och parker som turismen sliter på, samt att pengarna kan användas för att stärka det lokala samhället och servicen, säger Helene Hellmark Knutsson, gruppledare näringsutskottet (S)

En tillväxtpeng kan bidra till kostnader för infrastruktur, renhållning och andra kommunala verksamheter som utsätts för extra kostnader i en kommun med omfattande turism. Med en tillväxtpeng kan kommunen själva få behålla resurser som besöksnäringen hos dem genererar. På så sätt kan turismen vara med och stärka den lokala servicen och bidra till att kommunen kan göra nödvändiga satsningar på t ex infrastruktur som också stärker företagen. För Norrtälje kommun skulle en tillväxtpeng kunna innebära uppåt 10 miljoner kronor att återinvestera.

– Tillväxtpengen skulle möjliggöra ökade investeringar för tillväxt och fler jobb i hela kommunen. I Norrtälje kommun ser vi att ett ökat antal turer med passagerarbåtar skulle ge fler möjligheten att uppleva våra öar och stärka skärgårdens besöksmål och restauranger. Att underhålla våra vandringsleder och anlägga ridleder är andra viktiga satsningar för att stärka Norrtälje som upplevelsekommun för både invånare och besökare, säger Ulrika Falk (S), oppositionsråd i Norrtälje kommun.

facebook Twitter Email