Olle Jansson (S) besökte sommarskolan

Alla elever ska ges rätt förutsättningar att klara skolan. De som behöver mer stöd och tid ska få det. Därför är vi väldigt glada över att kunna erbjuda sommarskola för elever som ännu inte nått godkänt i alla ämnen. Idag besökte barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) sommarskolan på Grind för att få en närmare bild av verksamheten.

Under tio sommardagar erbjuder Norrtälje kommun sommarskola på Grindskolan i Norrtälje, Centralskolan i Hallstavik och på Långsjöskolan i Rimbo.

Väl på Grind besökte Olle sommarskolans tre klasser som var och en har olika inriktning. En för svenska, en för engelska och en för matte. Varje elev läser under sommarskolan ett enskilt ämne intensivt under de 10 dagarna. På den tiden hinner de få nästan lika många timmar i ämnet som under en hel termin, och detta i en mindre grupp med högre lärartäthet. Eleverna kommer från olika skolor runtom i kommunen och både klasskompisar och lärare är nya för dem. Både fokuset på ett ämne, miljöombytet och chansen att lära sig av nya lärare med nya infallsvinklar lyftes fram som positivt av lärare och elever.

”Det har varit intressant och givande att få se verksamheten och prata med de elever som tar chansen till extra undervisning och deras lärare. Elever i behov av mer stöd ska få det. Därför är det väldigt viktigt för oss socialdemokrater att kommunen erbjuder sommarskola. Det är även angeläget att det finns specialpedagoger tillgängliga för de elever som behöver stöd.” säger Olle Jansson.

facebook Twitter Email