Olle Jansson (S) genomför skolturné för ökad trygghet och förbättrade kunskapsresultat

Ordning och reda och lugn och ro i skolan är en förutsättning för välmående elever och goda skolresultat. Samtidigt måste kunskapsresultaten öka ytterligare för att kommunen ska stå starkt på en alltmer kunskapsfokuserad arbetsmarknad. Efter påsk åker Olle Jansson på skolturné för att diskutera dessa frågor med lärare och elever.

Under vecka 15-16 kommer barn- och skolnämndens ordförande Olle Jansson (S) att genomföra en skolturné för att diskutera hur tryggheten, studieron och kunskapsresultaten i kommunens skolor kan bli bättre. Målet är att besöka 6st skolor. Under besöken kommer Olle både att sitta med på lektioner för att se verksamheten på nära håll och hålla möten med lärarna för att diskutera med dem hur tryggheten och studieron kan öka och hur kunskapsresultaten kan förbättras ytterligare. ”Ordning och reda och lugn och ro i skolan är en förutsättning för välmående elever och goda skolresultat. Ingen elev ska känna sig otrygg i skolan och alla elever ska ha tillräcklig studiero. Samtidigt måste kunskapsresultaten öka ytterligare för att kommunen ska stå starkt på en alltmer kunskapsfokuserad arbetsmarknad. Därför ska jag nu besöka verksamheterna och diskutera dessa frågor med lärare och elever.” säger Olle Jansson.

facebook Twitter Email