Pressmeddelande: Norrtälje kommun tappar stort i rankingen av bästa skolkommun

När Lärarförbundet i dag presenterar sin årliga ranking av bästa skolkommuner hamnar Norrtälje på plats 248, en kraftig försämring från tidigare års placeringar av landets 290 skolkommuner.

I årets ranking av bästa skolkommuner tappar Norrtälje kommun 60 platser och hamnar på en 248:a plats av landets 290 kommuner. Lärarförbundets ranking sätter fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan och har genomförts sedan 2002.

– Socialdemokraternas viktigaste mål är att alla elever ska lyckas i skolan, så det är en allvarlig signal att Norrtälje nu tappar i Lärarförbundets ranking av årets skolkommun. Vi har som målsättning att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Det krävs ett fortsatt målmedvetet förbättringsarbete för att ge alla elever möjligheten att nå eller överträffa sina kunskapsmål, säger Ulrika Falk, (S) oppositionsråd.

Till grund för rankingen ligger tio kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar, bland annat resurser till undervisning, antal utbildade lärare, betygsresultat, lärartäthet och kommunen som avtalspart.

– Det är extra allvarligt att Norrtälje tappar stort när det gäller kommunen som avtalspart eftersom lärarna är den viktigaste resursen vi har för att alla elever ska kunna lyckas med att nå de uppsatta kunskapsmålen, säger Margareta Lundgren (S), 2.e vice ordförande i Barn- och skolnämnden.
Under förra mandatperioden hade vi ett starkt fokus på skolutveckling, och såg en positiv trend både vad gäller kunskapsresultat och i olika rankingar av landets skolkommuner, så det är väldigt oroande att den trenden nu tycks vara bruten. Nu behövs krafttag för att stärka läraryrket ytterligare och ett intensifierat arbete med skolutvecklingsprogrammet för att skolan i Norrtälje ska fortsätta bli bättre, avslutar Ulrika Falk.

För mer information eller kommentarer, kontakta
Ulrika Falk (S), oppositionsråd, på 0176 – 713 19.
Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden, på 070 – 337 75 06.

facebook Twitter Email