Rösta för en folkkyrka som är öppen för alla!

Idag inleds förtidsröstningen till kyrkovalet - rösta senast 19 september för en folkkyrka som välkomnar alla och som värderar allas lika värde och rött!

Hur du röstar i kyrkovalet:
Senast den 1 september kommer du med rösträtt i kyrkovalet få ditt röstkort och mer information om var din vallokal finns.

Förtidsröstningen börjar den 6 september och du kan rösta framtill valdagen den 19 september. Alla medlemmar över 16 år har rösträtt.

Socialdemokratin och Svenska kyrkan
Vi vill ha en kyrka som är öppen för alla. Det finns lika många relationer till Svenska kyrkan som det finns medlemmar. Vissa deltar aktivt i gudstjänstlivet varje söndag, några tar del av kulturverksamheten och andra delar livets stora händelser tillsammans. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande. Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Mot detta mobiliserar de krafter som vill sluta kyrkan inåt och ställa grupp mot grupp – det kan vi aldrig acceptera!

Vi vill därför:

  • att Svenska kyrkan fortsatt utvecklas till en öppen och solidarisk folkkyrka, där en plats finns för alla.
  • att de direkta valen till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte ska bevaras för att säkerställa ett demokratiskt medlemsinflytande.
  • att det lokala församlingslivets närvaro i hela landet ska säkras.

Socialdemokraterna i Roslagens östra och västra pastorat:
Vi socialdemokrater i Roslagens östra och västra pastorat vill att kyrkans dörrar ska stå öppna för alla människor oavsett sexuell läggning, ålder, kön, etnicitet, etnisk bakgrund eller funktionsvariation.

Därför vill vi:

  • Att pastoratet ska vara en del i att hålla öppna förskolor och olika former av mötesplatser öppna tillsammans med andra aktörer i samhället.
  • Att arbetet fortsätter med att göra kyrkans lokaler och begravningsplatser tillgängliga för personer med funktionsvariationer, men också att information om våra kyrkor ska finnas tillgängligt digitalt och i tryck på olika språk.
  • Att satsningar görs för att minska klimatavtrycket i pastoratet genom att se över hur våra kyrkor och fastigheter värms upp.

 

 

facebook Twitter Email