(S)-seger för starkare välfärd!

I måndags röstade en majoritet i Kommunfullmäktige ja till tre av Socialdemokraternas motioner, med flera viktiga förslag för en tryggare och starkare äldreomsorg.

Bland annat beslutades att:

  • Införa rätt till heltid för personalen i äldreomsorgen. Alla som vill jobba heltid ska också kunna göra det.
  • Införa målet att heltidsanställningar bland de tillsvidareanställdaska ska uppgå till 90% i äldreomsorgen, både när det gäller offentliga och privata utförare.
  • Satsa på ett kompetens- och lönelyft genom att de två kommande åren avsätta särskilda medel för personalen inom äldreomsorgen.
  • Så långt det är möjligt undvika korta och otrygga visstidsanställningar.
  • Ta fram en plan för att stärka kontinuiteten i hemtjänsten.
  • Införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Trots att det Moderatledda styret inte röstade för förslagen, ska Kommunfullmäktiges beslut verkställas. Vi kommer inte vila en stund förrän besluten blir verklighet – för personal, äldre och anhöriga.

Vill du också vara med och arbeta för en starkare välfärd? Bli medlem!

facebook Twitter Email