Skolutveckling en mycket prioriterad fråga!

”Sedan vi tillträdde har vi ökat de budgeterade anslagen till skolan med 96,6 miljoner kronor och nästkommande två år planerar vi att anslå ytterligare 57,5 miljoner kronor. I takt med att antalet elever ökar och kostnader drivs upp är det dock nödvändigt att se över hur pengarna kan användas på bästa sätt”. Det skriver idag Olle Jansson (S), ordförande för barn- och skolnämnden, tillsammans med kollegorna i samverkansstyret som svar på uppgifterna om nedskärningar inom skolområdet.  Skolutveckling är för oss en mycket prioriterad fråga vilket bland annat syns genom att kommunen antagit ett ambitiöst skolutvecklingsprogram samt klättrat många placeringar på lärarförbundets rankning över bästa skolkommuner.

facebook Twitter Email