Socialdemokrater samlade för valkonferens

Nu i helgen samlades ledande företrädare för Socialdemokraterna i Norrtälje kommun på Salnö gård i skärgården för att diskutera det kommunala handlingsprogrammet inför nästa mandatperiod och valstrategi. Förutom långa diskussioner om politiska sakfrågor så fick konferensen besök av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, som talade om de frågor som hon tror kommer att vara viktiga i valet, Södertäljes kommunalråd Elof Hansjons (S) som talade om hur de arbetat för att åstadkomma en snabb förbättring av kunskapsresultaten i skolan och Sundbybergs tidigare kommunstyrelseordförande Jonas Nygren som talade om valstrategi.

Det är mycket som går åt rätt håll i Norrtälje kommun; ekonomin och befolkningen växer, bostadsbyggandet når rekordnivåer, skolresultaten förbättras och vi får fler medarbetare i vård och omsorg. Men samtidigt finns utmaningar som vi behöver ta på allvar. Det är fortfarande alltför svårt för unga att få sin första bostad, fler elever måste lyckas nå eller överträffa sina kunskapsmål, jobben behöver bli ännu fler och omsorgen av våra många äldre behöver fortsätta förbättras. Med avstamp i det handlingsprogram vi nu tar fram vill vi vinna väljarnas förtroende för att fortsätta arbetet med att utveckla Norrtälje kommun!

facebook Twitter Email