Socialdemokraterna föreslår servicepunkter på landsbygd

Samverkansstyret (S, C, Mp) inrättade under förra mandatperioden kontaktcenter i Hallstavik och Rimbo för att stärka servicen till invånarna. Nu vill Socialdemokraterna ta nästa steg och utveckla servicepunkter i samverkan med det lokala näringslivet på flera orter i kommunen för att stärka servicen på landsbygd.

Norrtälje kommun ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo och verka i alla delar av kommunen. Digitaliseringen ger stora möjligheter att driva företag, utveckla välfärden och förbättra servicen för alla invånare, oavsett var de bor. Men det är också viktigt med fysisk närvaro. Därför utlokaliserade vi kontaktcenter under förra mandatperioden, vilket ledde till att kommunen som organisation kom närmare invånarna och servicen förbättrades. Nu är det dags att ta nästa steg. och utveckla servicepunkter tillsammans med det lokala näringslivet.

 

Tillgång till både offentlig och kommersiell service är viktiga faktorer för växtkraft i hela kommunen. Vi vill skapa bättre förutsättningar genom att inrätta servicepunkter i samverkan med lokala näringsidkare. Det stärker företagen och det ger invånarna bättre service. Goda erfarenheter finns från andra kommuner, där invånarna kan få ta del av kommunal information, använda dator, och uträtta sina kommunala ärenden hos exempelvis den lokala handlaren eller caféet. Bergshamra, Grisslehamn, Edsbro och Älmsta är exempel på orter där det finns goda möjligheter att utveckla servicepunkter som ett första steg.

 

Förslaget har lämnats till Kommunfullmäktige den 21 januari. Vill du läsa mer om vilka ärenden som behandlades på KF kan du göra det här.

 

 

facebook Twitter Email