Socialdemokraterna säger nej till nedskärningar på rätten till förskola

Barn- och skolnämnden i Norrtälje kommun beslutade i måndags att dra ner på rätten till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga.

Under måndagens sammanträde i barn- och skolnämnden beslutade det moderatledda styret att dra ner på rätten till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga, från 30 till 20 timmar per vecka. Att gå på en bra förskola bidrar till att förbereda barnen för skolans pedagogiska utmaningar, och gynnar barnens sociala utveckling då de får chansen att umgås med andra barn under pedagogiska former. Detta behov finns för alla barn, även för de barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga.

Dessutom försvårar beslutet det tidskrävande åtagandet att söka jobb för de som är arbetslösa. Socialdemokraterna ser en utveckling där man från det moderatledda styret varken står upp för barnens rätt till jämlika förutsättningar eller förenklar arbetssökandes möjligheter till att hitta ett jobb.

Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden:
– Alla barn ska ha rätt till förskola, även de som får syskon eller vars föräldrar blir av med jobbet. Det är viktigt att även dessa barn har en möjlighet att ta del av den kvalitativa och meningsfulla verksamhet som förskolan utgör. Därför säger vi nej till det moderatledda styrets nedskärning på rätten till förskola.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd:
– Norrtälje ska vara en attraktiv kommun för barnfamiljer att bo i. En bra förskola som är tillgänglig för alla barn är en av de viktigaste förutsättningarna för det, därför är det väldigt olyckligt att det moderatledda styret nu försämrar möjligheterna för barnfamiljer att ta del av förskoleverksamheten.

facebook Twitter Email