Socialdemokraternas budgetförslag för 2022!

Socialdemokraterna prioriterar en budget för fler jobb, för tryggare välfärd, för ökad trygghet och för en snabbare klimatomställning.

Här kan du läsa Socialdemokraternas budget för Norrtälje kommun 2022 i dess helhet eller i kortformat.

Norrtälje växer, och det är fantastiskt. Fler vill bo i vår vackra kommun. Men kommunens tillväxt kommer också med ett ansvar. Det är att se till att tillväxten är långsiktig och hållbar, och att se till att alla, inte bara vissa, får ta del av den.

Det ansvaret känner vi starkt, och ligger till grund för den budget som Socialdemokraterna i Norrtälje kommun föreslår för 2022. För att nå våra mål så prioriterar vi därför stora satsningar på jobben, på välfärden, på klimatet och på tryggheten.

Idag hamnar Norrtälje på en oacceptabel 278:e plats bland Sveriges skolkommuner. Det duger inte. Skolan behöver stärkas. Vi nöjer oss inte förrän alla elever lyckas nå eller överträffa sina kunskapsmål – och vägen dit går via tillräckliga resurser med fler vuxna i skolan, ett starkt kunskapsfokus, höga förväntningar och en trygg skola med studiero.

Regeringen genomför just nu historiska satsningar på en starkare äldreomsorg. I Norrtälje vill vi socialdemokrater anställa fler inom äldreomsorgen och förbättra personalens arbetsvillkor, då vi vet att välmående och trygga medarbetare ger en bättre välfärd. För de som har hemtjänst vill vi införa en fast omsorgskontakt och sätta ett maxantal för hur många olika personal en person med hemtjänst ska få möta per vecka.

Långtidsarbetslösheten ökar i en oroväckande takt i vår kommun. De som stod långt från arbetsmarknaden innan Coronapandemin är nu ännu längre ifrån den. Över 750 personer i vår kommun räknas som långtidsarbetslösa. Det är flera hundra fler än innan pandemin slog till.

Därför vill vi se stora satsningar på kommunala jobb i stället för bidrag, fler vuxenutbildningsplatser inom bristyrken, fler anställda i skola och äldreomsorg, och en sommarjobbsgaranti för alla ungdomar. Som samhälle har vi ett ansvar att motarbeta utanförskap och se till att alla får ta del av att Norrtälje växer.

Vi behöver också öka på takten på klimatomställningen. Norrtälje ska ligga i framkant i miljö- och klimatarbetet. Därför vill vi upprätta ett klimatkontor som leder arbetet mot en mer hållbar kommun med netto-nollutsläpp till 2045.

I Norrtälje ska alla invånare känna sig trygga. Trygghet är avgörande för att samhället ska hålla ihop, och vi vill att Norrtälje fortsätter vara Stockholmsregionens tryggaste kommun. Vi ska bekämpa brotten, men också brottens orsaker. Vi vill därför genomföra gemensamma trygghetsinventeringar i offentliga miljöer, förstärka arbetet mot våld i nära relationer, anlägga fler gång- och cykelvägar, sätta upp fler övervakningskameror och anställa fler fältassistenter och fritidsledare som jobbar förebyggande med våra ungdomar.

Med satsningar på ökad trygghet, fler jobb, en snabbare klimatomställning och en starkare välfärd tar vi sikte på att bli en kommun för alla – och för all framtid. Det är Socialdemokraternas löfte till alla invånare i Norrtälje kommun.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje kommun
Olle Jansson (S), oppositionsråd Norrtälje kommun

facebook Twitter Email