Socialdemokratiska företrädare i nämnder och bolag valda!

Socialdemokraterna i Norrtälje kommun förbereder sig som bäst för att bli en aktiv och stark opposition mot det SD-beroende borgerliga minoritetsstyret. Under onsdagskvällen hölls medlemsmöte där drygt 70 medlemmar samlats för att välja företrädare i nämnder och bolag. Under kvällen valdes 52 stycken företrädare till totalt 62 uppdrag. Dessa kommer hädanefter att göra sitt bästa för att förvalta väljarnas förtroende genom att driva socialdemokratisk politik i kommunens nämnder och bolag.

Företrädarna har ett åldersspann på 19-83 år och gruppen är nästintill helt jämställd. Bland gruppledarna är det fem kvinnor och sex män och totalt är det 27 kvinnor och 25 män. Företrädarna kommer därtill från alla delar av kommunen för att få en bra geografisk representation. I gruppen finns även en bra blandning mellan erfarenhet och förnyelse. Totalt är en femtedel helt nya i kommunpolitiken och bland gruppledarna är fyra stycken helt nya i sin roll medan två stycken har bytt nämnd.

”Vi bygger nu ett starkt lag för att på ett så bra sätt som möjligt förvalta väljarnas förtroende och få så stort genomslag vi kan för socialdemokratisk politik. Vi ser nu hur skolresultaten stiger och att det planeras får mer än sju gånger fler hyresrätter än senast de borgerliga partierna styrde tillsammans. På många områden har socialdemokratisk politik gjort skillnad. Vi kommer nu ta ledningen i en stark opposition för att fortsätta få genomslag för vår politik.” säger Ulrika Falk, oppositionsråd.

”Det är glädjande att vi har företrädare med så bra spridning i såväl ålder som geografi och erfarenhet kontra förnyelse samtidigt som det råder närmast total jämställdhet i gruppen. Jag är övertygad om att denna grupp kommer att förvalta väljarnas förtroende på ett mycket bra sätt.” säger Hanna Stymne Bratt, ordförande för Socialdemokraterna i Norrtälje kommun.

För en komplett lista över de som valdes till företrädare för Socialdemokraterna i nämnder och bolag, klicka här.

facebook Twitter Email