Stora satsningar på skolan och omsorgen i vår budget för 2019

Idag presenterade vi och Miljöpartiet en gemensam budget för Norrtälje kommun 2019. Stora satsningar på skola och omsorg står i fokus. Totalt skjuter vi till 80 mnkr mer till dessa verksamheter. Närmare bestämt 52,2 mnkr mer till skolan och 27,8 mnkr extra till omsorgen. Det är 11,3 mnkr mer än vad den moderatledda minoriteten satsar på skolan och 10,8 mnkr mer än vad de satsar på omsorgen.

Barn och ungas framtid är vår allra högsta prioritet. Under förra mandatperioden stärkte vi skolans budget med 17,5% och antog kommunens första skolutvecklingsprogram med mål och strategier för skolans utveckling. Vi märker nu att utvecklingen går åt rätt håll. De niondeklassare som i våras lämnade grundskolan gjorde det med de bästa resultat som någonsin uppmätts i kommunen. Vår politik ligger fast. Vid sidan av den stora budgetförstärkningen ska skolutvecklingsprogrammet fortsätta verka och arbetet med ett nytt program som kan ta vid när det nuvarande löper ut 2020 inledas.

Vi vill samtidigt säkerställa att satsningarna på kostnadsfria lovaktiviteter och sommarjobbsgaranti som vi genomförde under förra mandatperioden ligger fast och vidareutvecklas. Det är viktiga speciellt för barn och unga vars föräldrar inte har råd eller möjlighet att bekosta semestrar och utflykter eller hjälpa sina barn att få det allt viktigare första jobbet och därigenom arbetslivserfarenhet och egna pengar.

Trygg välfärd i framkant är ett annat huvudområde, vilket tydligast manifesteras i budgetförstärkningen till omsorgen. Vi vill införa en äldreombudsman som driver äldres intressen och bryta ensamhet och isolering genom att säkerställa träffpunkter och äldrekollo. En annan prioritering inom välfärdsområdet är att göra kundvalet inom hemtjänsten tryggare och mer långsiktigt för brukarna. Vi pekar även ut att de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka ska ha bra förutsättningar och goda villkor. Vi vill göra heltid och fast anställning till norm och se till att välfärdsarbetarna får fler kollegor.

Vårt tredje huvudområde är hållbar utveckling. Detta innefattar såväl ekologisk som social och ekonomisk hållbarhet. Det ska vara lätt att leva hållbart i Norrtälje kommun och kommunen ska prioritera hållbara alternativ vad gäller inköp och investeringar.

Vi vill stärka näringslivet genom att införa en företagsinkubator som ska erbjuda affärsutvecklingsprogram för nystartade företag där dessa får hjälp med exempelvis affärsplaner och nätverk. Ett starkt näringsliv skapar nya jobb vilket förbättrar våra chanser att långsiktigt erbjuda en bra skola och omsorg.

Norrtälje kommun har tagit ett stort ansvar för mottagandet av flyktingar. Nu måste vi se till att integrationen går snabbare. Vi vill ställa krav på arbete, utbildning och språkträning. När nyanlända får lära sig språket och matchas mot lediga jobb så kommer vi att ha en stor fördel vad gäller att möta näringslivets och välfärdens utmaningar med en åldrande befolkning. Misslyckas vi så har vi stora problem. Därför ska vi se till att lyckas.

”Med denna budget ger vi skolan goda förutsättningar att fortsätta utvecklas och stärka kunskapsresultaten och omsorgen möjlighet att fortsätta sitt arbete för ökad trygghet. Samtidigt pekar vi ut riktningen för ett fortsatt offensivt hållbarhetsarbete.” säger oppositionsrådet Ulrika Falk (S).

Läs budgeten i sin helhet genom att klicka här.

facebook Twitter Email